Tadas Daugirdas – novatorius, tyrėjas, kūrėjas

  • Paskelbė: Gintarė Norkienė
  • Paskelbta: 2021-12-13
  • Kategorija: Projektai

„Tadas Daugirdas – novatorius, tyrėjas, kūrėjas“ – 2021 m. muziejaus vykdomas projektas. 

Mūsų kraštietis archeologas, dailininkas, muziejininkas, visuomenininkas, bajoras Tadas Daugirdas (1852-1919) buvo charizmatiška, aktyvi asmenybė. Visi jo gyvenimo etapai, nepriklausomai kur jis gyveno, pilni kultūrinės veiklos ir yra verti dėmesio.

1876-1891 m. T. Daugirdas gyveno Lenkijoje, Varšuvoje. Šis laikotarpis sietinas su tapytojo intensyviausiais kūrybos metais, darbu kultūrinėje spaudoje, produktyviausiais archeologiniais tyrinėjimais Žemaitijoje ir Lenkijoje. Jo išsamius tyrimų rezultatus pristatydavo mokslinė spauda, o archeologinių tyrinėjimų dienoraščiai yra vertinami ir saugomi Vilniaus universiteto bibliotekoje. 

Archeologinius radinius Daugirdas padovanojo Kauno miesto muziejui, vėliau jie pateko ir buvo saugomi Vytauto Didžiojo Karo muziejuje. Dabar radiniai atkeliaus į Raseinius. Lankytojas galės susipažinti ir pasigrožėti XIX a. pb.-XX a. pr.  rastais Paluknio kapinyno ir Darbutų piliakalnio radiniais. Mažuosius lankytojus supažindinsime su T. Daugirdo archeologine veikla, kasinėjimų metodika, archeologiniais radiniais, jų klasifikavimu. Edukacijos metu demonstruosime XII-XIII a. žemaičių rūbus, bandysime skiltuvu ir titnagu įžiebti kibirkštį. Smėlyje ieškosime artefaktų. Žaisdami stalo žaidimą, susipažinsime su rajono piliakalniais, dalyvausime Darbutų kunigaikščio žygyje.

1891 m. T. Daugirdas grįžo į Lietuvą, perėmė Plemborgo dvaro ūkį, ėmėsi įvairių naujovių ir pradėjo švietėjišką veiklą gyvenamojoje aplinkoje, švietė kaimo žmones, subūrė chorą. Rinko etnografinius eksponatus, užrašinėjo tautosaką. Tvarkė savo senienų kolekcijas. Bendravo su lietuvių šviesuomene, rašė į lietuvišką spaudą – „Varpą“. Dalyvavo 1905 m. Didžiajame Vilniaus Seime, lietuvių liaudies parodose.

1908 metais T. Daugirdas pradėjo naują savo gyvenimo ir veiklos etapą, persikėlė į Kauną ir pradėjo dirbti Kauno miesto muziejuje. Jis sistemino ir aprašinėjo kolekcijas, pertvarkė ekspozicijas. Daugirdas įsitraukė į visuomeninę veiklą, buvo išrinktas į miesto tarybą. 

T. Daugirdas – pirmasis lietuvių tautos istorijoje pagrindęs tautotyros svarbą ir pirmasis pradėjęs archeologinius tyrimus Lietuvos žemėje. Jis  vadovavo Valstybės archeologijos komisijai – pirmajai paveldosaugos institucijai jaunoje Lietuvos Respublikoje. Daugirdas siūlė steigti Tėvynės pažinimo draugiją, nes jam rūpėjo šalies senovės paminklų likimas, jų globa ir kuo platesnis visuomenės dalyvavimas draugijos veikloje...

 Daugirdo rasti archeologiniai radiniai, tautodailės eksponatai, stiklo negatyvai, tapybos ir grafikos darbai, literatūriniai  kūriniai ir moksliniai straipsniai saugomi įvairiuose Lietuvos muziejuose ir Lenkijos bibliotekose bei archyvuose. Dėka institucijų geranoriškumo įdomiausi eksponatai pasakojantys ir atskleidžiantys  mūsų kraštiečio gyvenimo darbus ir išskirtinumą atvyksta į mūsų muziejų. Prie ekspozicijos kūrimo nuoširdžiai prisidėjo Daugirdo giminės-provaikaičiai. Už įspūdingą Daugirdų šeimos medį, nuotraukas ir pasakojimus esu dėkinga Amerikoje gyvenančiai Viktorijai Daugirdaitei. 

Projektiniai darbai eina į pabaigą, eksponatai gula į lentynas, netrukus atversime duris į naują ekspozicinę erdvę. 2022 metais minėsime Tado Daugirdo 170 gimimo metines – lauksime jūsų renginiuose ir susitikimuose. 

Rėmėjai Lietuvos kultūros rėmimo fondas ir Raseinių rajono savivaldybė.

Projekto vadovė muziejininkė Lina Kantautienė

 

Nuotraukos iš LNM ir Daugirdų šeimos archyvo

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos