Edukacija

Istorinė edukacinė programa „Sovietinis genocidas Raseinių krašte“:

„Susiruošti – 1 valanda“ (jaun. amž. moksl.); 

„Laiškai ant beržo tošies“ (vid. amž. moksl.);

„Kelionė laiku. Raseinių arešto namai-kalėjimas-muziejus“ (jaun. ir vid. amž. moksl.);

„Tremties vaikų žaislai“ (jaun. amž. moksl.); 

„Pokario partizanų buitis ir kasdienybė“. 

 

Istorinė edukacinė programa (įvairaus amžiaus moksleivių grupėms): 

„Laisvės ir nepriklausomybės kariai. Savanoriai“; 

„Miesto ir miestelių heraldika“, „Atkurtos Valstybės kūrėjai ir puoselėtojai – raseiniškiai“; 

„Valstybės simboliai“;

„Kodėl gatvės turi vardus?“; 

„Raseiniai amžių bėgyje“; 

„Archeologijos paslaptys“; 

„Betygalos krašto istorija“; 

„Raseinių krašto žydai. Gyvenimas ir likimai“. 

„Archeologinis, memorialinis ir sakralinis Raseinių krašto paveldas“ (piliakalniai, memorialinės vietos, sakralinė architektūra). 

 

Edukacinė kelionė „Modernioji Lietuvos architektūra Raseiniuose“. 

 

Lituanistinė edukacinė programa (įvairaus amžiaus grupių žmonėms): 

„Lietuviškos knygos istorija“, „Lietuviško žodžio nešėjai – Knygnešiai“; 

„Lietuvos istorijos ir kultūros atbalsiai „Lietuvių laikraštyje“; 

„Šventieji, saugantys Maironio tėviškę“; 

„Maironio vaikystės takais...“; 

Simono Stanevičiaus sodyboje-muziejuje: „Šešios pasakos“; „AITVARAI pas Stanevičių“. 

„Užrašyti žodžiai“ – Betygalos krašto rašytojų ir poetų gyvenimas ir kūryba. 

Lietuvių kalbos dienai – edukacinė valanda „Šešios pasakos“ Simono Stanevičiaus sodyboje-muziejuje.

 

Memorialinė-edukacinė programa „Iškilūs kraštiečiai“: 

„Jonas Mačiulis-Maironis“; „Simonas Tadas Stanevičius“; „Marcelijus Martinaitis“; 

„Bronius Bernotaitis“; „Viktoras Petkus“; „Jonas Žemaitis – žmogus, karys, vadas, prezidentas“. 

 

Meno edukacinė programa (įvairaus amžiaus žmonių grupėms):

Meno pažinimo programa muziejuje „Liaudies meno ir profesionalaus meno sklaida“.

„Meninė kūrybinė interpretacija parodose ir ekspozicijose“.

 

Etninė edukacinė programa (mokiniams, šeimoms, įvairaus amžiaus žmonėms):

„Kol Saulė Žemę apibėgs“ (kalendorinės šventės);

„Paukštis senojoje kultūroje“;

„Velykiniai papročiai ir tradicijos“; 

„Kaip skaityti ir rašyti margučių raštą“; 

„Advento tradicijos: nuo šv. Andriejaus iki Trijų karalių“; 

„Verbų sekmadienis Betygalos krašte“; 

„Šviečia žiburėlis. Šv. Liucijos istorija“. 

 

Amatų populiarinimo programa (mokiniams, šeimoms, įvairaus amžiaus žmonėms): 

„Dailioji keramika“;

„Vilnos dirbiniai“.

 

Etninės kultūros praktiniai mokymai:„ Juostų audimas“, „Audžiame tautinį kostiumą“. 

Edukacinis užsiėmimas „Senieji žaislai ir žaidimai“.

Interaktyvus žaidimas „Etnografijos lobynas”.

 

Etninė edukacinė programa (mokiniams, šeimoms, įvairių socialinių grupių žmonėms): 

„Kai įkvepia tradicija“;

„Raseinių krašto senosios sodybos“;

 „Senieji lietuvių amatai ir verslai“; 

„Gyvenims Žemaičių“; 

„Duona lietuvių buityje ir papročiuose“. 

 

Edukaciniai užsiėmimai (mokiniams, šeimoms, įvairaus amžiaus žmonėms):

„Šiluvos meno objektai“ – kultūrinė-dvasinė programą kiekvieno mėnesio 13 d. ir paskutinį mėnesio penktadienį. 


LR Kultūros ministerijos finansuojamos „Kultūros pasas“ edukacinės veiklos: 

 „Etnografijos lobynas“, ,,Pokario partizanų buitis ir kasdienybė“, ,,Kaip žmones duoną pelno“.

Kultūros paso paslaugų rinkinys skelbiamas švietimo portale www.kulturospasas.lt arba kulturospasas.emokykla.lt


 

Atnaujinta: 2023-02-26