Edukacija

Raseinių krašto istorijos muziejus išleido leidinuką „Edukacinės veiklos užduočių sąsiuvinis“. Šis leidinys skirtas edukacinei veiklai. Jame pateikiame muziejaus edukacinė programa, užduotys, nuotraukos iš įvairių užsiėmimų. Edukacinė muziejaus programa yra labai įvairiapusė ir plati. Ji apima krašto istoriją, dailę, etnokultūrą ir skirta įvairaus amžiaus grupėms: pradedant ikimokyklinių įstaigų auklėtiniais, pradinių klasių mokiniais ir baigiant vyresnėms klasėms. Edukacinė veikla yra sisteminga, pritaikyta prie mokyklų programų. Mokytojai ir mokiniai noriai dalyvauja programose, jų pageidavimu paruošėme užsiėmimus įvairesnėmis temomis, juos papildėme kūrybinio pobūdžio užduotimis.

Istorinės edukacijos programa „Sovietinis genocidas Raseinių krašte“:

 • Pirmoji sovietinė okupacija;
 • Generolo J. Žemaičio šeimos tragedija;
 • Raseinių kalėjimas Nr. 9 – sovietinio GULAG-o sistemos dalis;
 • Partizano diena... (Prisikėlimo apygardos vadavietės archeologinių radinių pagrindu);
 • „Išveža jau mumis. Sudiev, Lietuva“ (Tremties kelionės aprašymas).

Istorinės edukacijos programa pradinio, vidutinio ir vyresniojo amžiaus mokiniams:

 • „Raseinių rajono piliakalniai ir baltų šventvietės. Sakralinės ir memorialinės vietos“:
 • Molavėnų piliakalnių kompleksas;
 • Betygalos piliakalnių kompleksas;
 • Lyduvėnų piliakalnių kompleksas;
 • Raseinių, Šiluvos ir Tytuvėnų barokinės bažnyčios;
 • Simono Stanevičiaus gimtoji sodyba Kanopėnuose;
 • Poeto Maironio tėviškė – Pasandravio istorinis draustinis.

Istorinės edukacijos valandos:

 • Pinigai Lietuvoje;
 • Pirmasis pasaulinis karas. Dubysos mūšiai;
 • Konstitucija – valstybės pamatas;
 • Senieji Raseiniai;
 • Raseinių simboliai;
 • Raseinių žydų likimai; skirta Holokaustui;
 • Nepriklausomybės ženklai Raseinių krašte;
 • Žmogaus gyvenimas –lagamine.

Memorialinė edukacinė programa:

 • Laiko ženklai Broniaus Bernotaičio akvarelėje.
 • Maironio tėviškėje:
 • Šventieji, saugantys Maironio tėviškę;
 • Maironio vaikystės takais....
 • Simono Stanevičiaus sodyboje-muziejuje:
 • Kur AITVARAI gyvena...;
 • Šešios pasakos.

Tradicinių amatų atgaivinimo programa mokiniams, šeimoms, įvairių socialinių grupių žmonėms:

 • Tradiciniai gaminiai - vilnos vėlimas;
 • Juostų audimas;
 • Lipdymas iš molio.

Edukacinės programos Betygalos muziejuje vidutinio ir vyresniojo amžiaus mokiniams, šeimoms:

 • Papročių tradicijos Betygalos krašte;
 • Geologinės veiklos pėdsakai Betygalos žemėje;
 • Betygalos praeitis, ateitis-Šeima muziejuje;
 • Muziejaus daiktų paslaptys.

Etninės edukacijos programa mokiniams, šeimoms, įvairių socialinių grupių žmonėms

 •  „Kai įkvepia tradicija“:
 • Senieji lietuvių verslai ir amatai;
 • Lino kančia;
 • Ženklai ir simboliai liaudies mene;
 • Senasis lietuvių apavas;
 • Paukštis senojoje kultūroje;
 • Duona lietuvių liaudies buityje, papročiuose;
 • Kalendorinės šventės;
 • Kiaušinių marginimas;
 • Raseinių krašto senosios sodybos;
 • Kryždirbystė Raseinių krašte.
Atnaujinta: 2021-10-06