Informacija lankytojams

Lankytojai priimami

Antradieniais – penktadieniais 9.00 - 18.00
Šeštadieniais 11.00 - 16.00

Svarbu. Paskutinį mėnesio sekmadienį muziejus lankomas nemokamai nuo 10.00 - 16.00.

Bilietų kainos

PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. TS-177

 

RASEINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ 

KAINOS

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

 

Kaina, Eur

 

Pastabos

1.

Muziejaus lankymas be ekskursinio aptarnavimo*:

 

 

 

 

1.1. suaugusiems

1 asm.

2,00

 

 

1.2. vaikams, mokiniams ir studentams

1 asm.

1,00

 

 

1.3. pensininkams ir neįgaliesiems

1 asm.

1,00

 

2.

Ekskursijų vadovo paslaugos:

 

 

 

 

2.1. muziejuje:

 

 

 

 

2.1.1. grupei iki 10 žmonių

1 val.

5,00

 

 

2.1.2. grupei 11–30 žmonių

1 val.

15,00

 

 

2.2. už muziejaus ribų:

 

 

 

 

2.2.1. grupei iki 10 žmonių

iki 2 val.

15,00

 

 

2.2.2. grupei 11–30 žmonių

iki 2 val.

30,00

 

3.

Edukaciniai užsiėmimai vienam dalyviui:

 

 

 

 

3.1. be papildomų medžiagų

1 val.

1,00

 

 

3.2. su papildomomis medžiagomis

1 val.

2,00

 

 

3.3. už muziejaus ribų

1 val.

3,00

 

 

3.4. edukacinis užsiėmimas šeimai

1 val.

5,00

 

4.

Fotografavimas ir filmavimas:

 

 

 

 

4.1. Ekspozicijų, pavienių eksponatų pažintiniais, mokslo ir kultūros tikslais

-

-

nemokamai

 

4.2. Ekspozicijų, pavienių eksponatų komerciniais tikslais

1 val.

10,00

 

 

4.3. Filmavimas, fotografavimas muziejaus erdvėse komerciniais tikslais

1 val.

10,00

 

5.

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuoma renginiams:

 

 

 

 

5.1. muziejaus erdvių nuoma

1 val.

10,00

 

 

5.2. muziejaus erdvių su demonstracine technika nuoma

1 val.

15,00

 

 

* Muziejų gali lankyti nemokamai: ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų globos įstaigų auklėtiniai, socialiai remtini vaikai, neįgalieji ir juos lydintys asmenys, Raseinių rajono savivaldybės  mokiniai, atvykę edukaciniais tikslais bei asmenys, lydintys šias grupes, respublikos muziejininkai, tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai.

Paskutinį mėnesio sekmadienį muziejus lankomas nemokamai.

___________________

Kontaktai

Adresas

Raseinių krašto istorijos muziejus
Muziejaus g. 3 ir Muziejaus g. 5
LT-60123 Raseiniai

Muziejininkai

Tel./faksas – (8 428) 51 191 
Mob. +370 663 51100
El. paštas raseiniumuz@gmail.com

Darbo laikas

Raseinių krašto istorijos muziejus

Pirmadieniais – penktadieniais 8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

Pasandravio istorinis draustinis (poeto Maironio tėviškė)

Pirmadieniais nedirba
Antradieniais – penktadieniais 10.00 - 16.00 
Šeštadieniais 10.00 - 15.00
Sekmadieniais nedirba
Atnaujinta: 2020-06-30