Restauruoti reikšmingi partizanų istorijos artefaktai

  • Paskelbė: Gintarė Norkienė
  • Paskelbta: 2021-12-13
  • Kategorija: Projektai

Raseinių krašto istorijos muziejus 2021 metų antrąjį pusmetį įgyvendino muziejinių vertybių konservavimo ir restauravimo projektą „Partizanų istorijos artefaktai“.

RKIM eksponatų fondo Raštijos rinkinyje yra saugomas pluoštas unikalių XX a. vid. pokario rezistencijos laikotarpį liudijančių muziejinių vertybių: pogrindyje spausdintų periodinių leidinių, atsišaukimų, rankraštinių dienoraščių, dainynų, ranka pieštų atvirukų, pavyzdžiui – LLKS Tarybos prezidiumo sekretoriaus Petro Bartkaus-Žadgailos ranka rašytas laiškas mylimajai Aldonai Poderytei ir jo sukurtas ir ranka užrašytas eilėraštis; Jūros srities vado, vieno iš LLKS vadų, Vyčių sąjungos įkūrėjo ir ideologo Antano Bakšio-Klajūno tušu pieštas ir ranka užrašytas atvirukas mamai; du dienoraščio sąsiuviniai, spėjama, partizano Aloyzo Stumbrio-Keleivio ir kt. Eksponatų fizinė būklė ir estetinis vaizdas buvo prasta, jie susiglamžę, pageltę ar patamsėję, rankraščiai – baigiantys išblukti. Tokių jautrių aplinkos poveikiui eksponatų būklė prastėja, netgi juos tinkamai laikant muziejaus saugyklose. 2020 m. RKIM eksponatų fondo raštijos rinkinys pasipildė dar 27 pokario partizaninės kovos istorijai reikšmingais eksponatais. Tai 1949–1953 metais pogrindyje spausdinti partizanų periodiniai leidiniai: laikraščiai „Malda girioje“ (11 vnt. skirtingų numerių), „Laisvės balsas“ (5 vnt. skirtingų numerių), „Laisvės varpas“ (2 vnt. skirtingų numerių), „Kovojantis lietuvis“, LLKS LB biuletenis“; leidiniai „Prie rymančio rūpintojėlio“; „LLKS pažymėjimų statutas“, maldynėlis „Rūpintojėlis“ ir kt. Šie eksponatai buvo ypač prastos būklės, ant sunykimo ribos: lapeliai sulipę, trupantys; kai kurios „Maldos girioje“ spalvotos vinjetės-tituliniai lapai išblukę. Nebuvo galima delsti nė kiek. Todėl Raseinių krašto istorijos muziejaus muziejininkai teikė projektą Lietuvos kultūros tarybai dėl šių eksponatų konservavimo ir restauravimo. Projektui LKT suteikė dalinį finansavimą (6200 €), kitą dalį lėšų (1550 €; pagal LKT projektų finansavimo gairėse nurodytas taisykles) skyrė Raseinių rajono savivaldybė. Auščiausios kategorijos restauratorė Aldona Nikienė 65 unikalius, itin pažeistus pokario istorijos artefaktus prikėlė naujam gyvenimui juos konservuodama ir restauruodama. Sugrįžę į muziejų eksponatai dar tyrinėjami, skaitmeninami ir ruošiami tolimesniam „gyvenimui“: 2022 m. šiais spaudiniais papildysime RKIM ekspoziciją, skirtą pokario partizaninei kovai Raseinių krašte pristatyti. Šių eksponatų skaitmeninius vaizdus publikuosime viešose, plačiajai visuomenei prieinamose interntinėse platformose: Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS), LNMMB virtualiame elektroniniame E.paveldas portale (www.epaveldas.lt), LYA svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ (epartizanai.archyvai.lt). Tai sudarys galimybę mokslo bendruomenei, asmenims, besidomintiems Lietuvos laisvės kovų istorija „pasklaidyti“ partizanų spaudą, patyrinėti rankraščius, giliau pažinti ir suvokti šį laikotarpį. Be to, šių restauruotų, suskaitmenintų eksponatų pagrindu planuojame sukurti daugiasluoksnę virtualią parodą „Partizanų istorijos artefaktai“, kuri bus publikuojama RKIM internetinės svetainės virtualių parodų platformoje „Galerijos“ (http://galerija.raseiniumuziejus.lt/).

Fotografijose – eksponatai prieš ir po restauravimo.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos