Atminties valanda

  • Paskelbė: Gintarė Norkienė
  • Paskelbta: 2018-10-29
  • Kategorija: Renginiai

Atminties valanda

Lapkričio pradžioje minimos net dvi vėlių minėjimo šventės – lapkričio 1-ąją Visų šventųjų diena, lapkričio 2-ąją Vėlinės. Pirmoji šventė skirta paminėti žmonėms, po mirties paskelbtiems šventaisiais. Tikima, kad šventieji padeda žmonėms, jei jiems meldiesi. Vėlinės – visų mirusiųjų pagerbimo šventė. Gyvieji lanko kapus, uždega žvakutes. Manoma, kad mirusieji taip pat ateina pas gyvuosius. Vėlines mūsų protėviai vadino Ilgėmis. Buvo tikima, kad mirštant žmogui nuo kūno atsiskiria vėlė, kuri vėliau bendrauja su gyvaisiais, juos nuolat lanko. Lietuvių liaudies dainose sakoma, kad miręs žmogus atsisėdąs į „vėlių suolelį“, kad motinos mylimas sūnus tampąs „vėlių ženteliu“, o dukrelė – „vėlių martele“, kad jie išeiną pro „vėlių vartelius“. Tikėta, jog vėlės lankosi savo gyventose vietose, o mėgstamiausias lankymosi metas – gūdus ruduo. Lapkričio mėnesį žmonės senovėje vadino vėlių mėnesiu. Anksčiau nebuvę papročio per Vėlines degti kapinėse žvakučių. Vėlėms būdavo keliamos puotos. Dar XIX a. kai kuriuose Lietuvos regionuose ir kituose Europos kraštuose buvo paprotys ruošti kapinėse ar namuose vaišes, kviesti į jas savo mirusiuosius. Pavakarieniavus pačiose kapinėse, jose būdavo paliekama maisto vėlėms. Degami laužai. Kapai būdavo palaistomi medumi ir vynu. Vėliau ypatinga reikšmė priskirta ugniai. Manyta, kad ugnis pritraukia vėles, tad joms degamos žvakės. Degindami žvakes gyvieji susitaiko su mirusiaisiais. Tai ypatingo susikaupimo, rimties, atsakymų į svarbius būties klausimus metas.

Vėlinės, puiki proga, lankant artimųjų kapus susitikti su giminėmis. Paklausinėti vyresniųjų apie prosenelius, artimuosius, sužinant jų vardus, gyvenimo būdą, kilmę. Vėliau, tai padaryti gali būti tikrai per vėlu. Rašykime savo istoriją – atsiminimus. Vėliau ją perduosime savo vaikaičiams.

Raseinių krašto istorijos muziejaus muziejininkai kviečia bendruomenę, moksleivius, visus norinčius prisijungti spalio 31 d. 11 val. prie akcijos „Atminties valanda“ skirtos Visų šventųjų ir mirusiųjų dienai. Akcija vyks Raseinių miesto civilinėse kapinėse (renkamės prie koplyčios).

Uždekime Vėlinių žvakeles ir tiems, kurių niekas nebelanko – ant apleistų kapų. Plazdančios liepsnelės – protėvių atminimo gyvasties bendruomenėje simbolis.

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos