Atsigręžkite į tikrąsias vertybes

  • Paskelbė: Gintarė Norkienė
  • Paskelbta: 2019-12-08

Įgyvendintas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-21-00004 „Pasandravio istorinio draustinio - poeto Maironio tėviškės ir gimtinės pritaikymas kultūrinėms ir edukacinėms reikmėms“.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“.

Siekiant pagerinti Maironio tėviškės ir gimtinės prieinamumą, teikiamų kultūros ir edukacijos paslaugų kokybę, supažindinti lankytojus su vietos istoriniu kontekstu, norint užmegzti diskusiją tarp lankytojo ir kultūros paveldo objekto, atsirado poreikis pasitelkti inovatyvius, išmanius ir meninius sprendinius. 

Išsikeltas Projekto tikslas – kompleksiškai sutvarkyti ir pritaikyti kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms reikmėms Pasandravio istorinio draustinio-poeto Maironio tėviškės ir gimtinės teritorijas įvykdytas.

Naujų technologijų ir meninių sprendimų pagalba sukurta įdomi kultūrinio pažinimo aplinka, skatinanti domėtis paveldu ir jo istorija, ugdanti lankytojų kūrybiškumą. Sukurtos visiškai naujos kultūros paslaugos, kurios tenkins lankytojų poreikius regiono, Lietuvos mastu, reprezentuos Lietuvą svečiams. 

Pasandravio istoriniame draustinyje poeto Maironio tėviškėje ir gimtinėje sukurta ir įgyvendinta: 

Meninė instaliacija „Pasandravio dvaras“, atkuria prarasto dvaro aplinką, aktualizuoja poeto gimtinę. Pagal archyvuose surinktus ikonografinius dokumentus unikaliai atkurtas tikslus gimtojo Maironio dvaro pastato kontūras.

Pasandravio dvarvietėje atlikti tvarkybos darbai – sutvarkytas akmeninis XIX a. svirnas (pakinktinė), restauruotas įspūdingo dydžio akmens mūro šulinys. Meninių video projekcijų pagalba svirne ir šulinyje „atgimsta“ susimąstęs Maironis, iškyla jo poezijos knygų posmai, tarsi literatūros pradžiamokslis.

Pasandravį ir Bernotus jungiančiame Ąžuolų take tarp žaliuojančių 155 ąžuolų įrengtos sūpynės – atokvėpio vietos mažiems ir dideliems. Luknės slėnyje Maironio šaltinėlį saugo įrengta stoginė.

Bernotuose-Maironio tėviškėje įkurdinta meninė instaliacija „Maironio tėvų namai“. 

Sodybos centre, prarastojo Mačiulių šeimos gyvenamojo namo vietoje – pastatą atkartojanti erdvėje „tirpstanti“ vizualizacija, lankytojui padedanti susivokti istorinių kataklizmų posūkiuose. 

Prie senosios Maironio vaikystę menančios pušies įrengta instaliacija „dainuojantis suolelis“ – atsisėdusį pailsėti sodybos svečią apgaubia dainų „Lietuva brangi“, „Už Raseinių“ melodijos.

Bernotų svirne, palėpėje, video projekcijos pagalba išnyksta sienos – atgyja buvę vaizdai, atsiranda ir pabėga Maironio posmai, į namus „sugrįžta“ kunigas Jonas Mačiulis Maironis.

Įgytas ir įrengtas interaktyvus stendas (lauko ekranas), įgyta įranga ir įrengtos autonominės sanitarinės patalpos.

Tikimės, kad Pasandravio istoriniame draustinyje - poeto Maironio tėviškėje įgyvendintos idėjos padės iš naujo pažinti kunigo poeto Maironio asmenybę, kūrybą ir jį išauginusią aplinką.

 

Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorė B. Kulpinskaitė

Nepamirškite padėkoti autoriui