Pasirinkimai ir likimai

  • Paskelbė:
  • Paskelbta: 2017-02-09

Girkalnio istorijos fragmentai

Stenduose – nuotraukos, liudijančios apie Girkalnio miestelio ir jo apylinkių istoriją, čia gyvenusius žmones ir jų veiklą, svarbius Lietuvos įvykius tarpukariu (1918–1940).

Raseinių rajono miestelis Girkalnis žinomas nuo XV amžiaus. Yra išlikę istorinių šaltinių apie XVII a. čia gyvenusį mokytoją. Miestelis ypač išaugo XIX a., jam tapus valsčiaus centru. Tam didelę įtaką darė ir pro šalį einantis senasis Žemaičių plentas, kuriuo buvo susisiekiama su Raseiniais ir Kaunu. Tuomet daugumą Girkalnio gyventojų sudarė žydų tautybės žmonės. Netoliese klestėjo Bilevičių dvaras.

Nepriklausomos Lietuvos metais Girkalnio valsčius buvo žinomas kaip švietimo ir kultūros centras. Čia veikė šešių skyrių pradinė mokykla, buvo organizuojami kursai suaugusiesiems, veikė nemažai visuomeninių organizacijų.

1940 m. Girkalnio mokykloje dirbo 6 mokytojai: Petras Skinderis, Antanina Antanaitytė, Ida Mickūnienė, Antanina Skinderienė, Stasė Mockevičienė, Kotryna Juškaitytė. Lietuvą okupavus sovietams, daugeliui mokytojų teko pasitraukti iš pareigų, dalis jų buvo ištremta. Toks likimas 1941 m. ištiko ir mokytojų Skinderių šeimą.

Per visą Girkalnio mokyklos gyvavimo laikotarpį (1637–2003) joje dirbo daugiau negu 300 mokytojų. Jie išugdė daug Lietuvai nusipelniusių žmonių, tarp jų ir kunigą, rašytoją, Lietuvos Steigiamojo Seimo narį, visuomenės veikėją, pavasarininkų organizacijos įkūrėją Povilą Dogelį (1877–1949). Bakaičių dvare gimė 1863 m. sukilimo dalyvis Vaclovas Ibenckis (1843–1893), Paliesyje – rašytoja aušrininkė Stanislava Paškevičienė (1846–1933), Girkalnyje – literatūros kritikas, vertėjas Viktoras Jocaitis (1895–1976), žurnalistas Vytenis Neverdauskas (g. 1958), skulptorius Osvaldas Mickūnas, visuomenės veikėja, Kovo 11-osios Akto signatarė Romualda Hofertienė (g. 1941), Šikšniuose – ekonomistas, 1941 m. sukilimo dalyvis, profesorius Pranas Padalis-Padalskis (1911–1971), Juodkėnuose – vaikų poetas, iškilus JAV lietuvių veikėjas Stasys Džiugas (1919–2011), Ražaitėliuose – veterinarijos mokslų daktaras, docentas Kazimieras Lukauskas (g. 1950).

Stende pristatomos nuotraukos, kurių originalai saugomi Girkalnio pagrindinėje mokykloje, o jų skaitmeniniai vaizdai – Raseinių krašto istorijos muziejaus pagalbiniame fonde.

https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/151056

,

Nepamirškite padėkoti autoriui