Virtuali paroda „Tautiniai simboliai nėriniuose“

Virtuali paroda „Tautiniai simboliai nėriniuose“

Raseinių krašto istorijos muziejaus etnografijos fonde surinkta daug vertingų ir unikalių eksponatų. Reikšmingą vietą užima tekstilė, skirtingų laikotarpių rankdarbiai – nėriniai, puošybos elementai. Šie dirbiniai atskleidžia ilgą liaudies meno vystymosi kelią. Seniausi iš jų – XIX a. pabaigos. Darbai išraiškingi, iškalbūs, informatyvūs, jie supažindina su liaudies pasaulėjauta, atskleidžia stiprų ryšį su aplinka. Žvelgdami į nėrinį galima pamatyti atlikimo techniką, pastebėti detales, simboliką, ornamentą (raštą). Ornamentas sudaromas iš vieno ar kelių ritmiškai pasikartojančių geometrinių ar vaizdinių elementų, kurie sudaro nėrinio visumą. Lietuvių liaudies kalboje jis sutapatinamas su žodžiu ,,raštas”.

Pagrindinė tautinės tekstilės ornamentika – lelijos, tulpelės, kriputės, kryžiukai, rombai. Nėrinių raštai įvairūs, atėję iš gilios senovės – juose užkoduoti ženklai pasakojantys apie žmonių gyvenimus, neatsiejamus nuo gamtos: pagarbą gamtai, dangaus jėgoms ir kūnams, mitinėms būtybėms, gyvūnams, paukščiams, augmenijai. Nėriniuose gausu ornamentų motyvų su žvaigždutėmis, saulutėmis, kurie paveldėti iš senojo lietuvių žemdirbių kulto (tuomet buvo garbinami dangaus kūnai). Kitus augalinių ir gyvulinių ornamentų motyvus galima sieti su viena seniausių pirmykštės religijos formų – totemizmu, kur gyvūnas, augalas, negyvosios gamtos daiktas buvo garbinamas ir laikomas mitiniu pirmtaku bei animizmu. Tikėta, kad toks išnertas ornamentas turėjo ne tik puošiamąją prasmę, bet ir maginę, apeiginę, galintis veikti aplinką. Tai tarsi tautos praeitis aplinkos atvaizdas, tikėjimų, baimių, norų, požiūrio į pasaulį, grožio supratimo išsakymas. Šiomis dienomis mūsų ainių naudotų ornamentų mistinė ir simbolinė reikšmė vis labiau grimzta užmarštin, vis dažniau išraiškingi ir iškalbingi ornamentai naudojami puošiant buitį. Tačiau vienareikšmiškai galima sakyti, kad ornamentas jo simboliai – tai mūsų ryšys su praeitimi, su tradicija, su krašto istorija.

Nėriniai, jų raštai yra ne tik muziejiniai eksponatai, bet ir įkvėpimas šių dienų kūrėjams, tąsa liaudies meno tradicijų.

Atnaujinta: 2024-01-26