Lietuvos vizitinė kortelė

Lietuvos vizitinė kortelė

Minint Lietuvos valstybės, Lietuvos pašto, o taip pat „Raseinių apskričio pašto ženklo“ šimtmetį, pristatome Raseinių krašto istorijos muziejaus filatelijos rinkinio pagrindu parengtą virtualią parodą „Lietuvos vizitinė kortelė“. 

XXI amžiuje retai berašome ir begauname paštu siųstą laišką, užklijuotą voke, su pašto ženklu, antspaudu. Šiandien paštu besiunčiama tik oficiali korespondencija. O dar prieš kelis dešimtmečius patys siųsdavome laiškus, parinkę gražesnį ar kažkokiai progai tinkamą voką. Gavę laišką, pastebėdavome įdomesnį pašto ženklą, tirdavome antspaudo datą ir vietovardį. XX šimtmetyje laiškai buvo pagrindinė susisiekimo, žinių perdavimo priemonė. Neatsitiktinai skulptorius Juozas Zikaras pašto gabenimo būdus įamžino bareljefuose, kuriais papuošė 1934 metais baigiamą statyti Raseinių pašto pastato fasadą ir kuriais galime pasidžiaugti iki šiol. Lietuvos kaip savarankiškos valstybės paštas buvo įkurtas 1918 metų pabaigoje; jis tuoj pat ėmėsi pašto ženklų su Lietuvos vardu leidybos. Dar XIX a. viduryje Pasaulinė pašto sąjungabuvo įtvirtinusi taisyklę, jog pašto ženkle būtina nurodyti šalies ar teritorijos pavadinimą lotyniškais rašmenimis ir jo kainą - arabiškais skaitmenimis. Taigi Lietuva skubėjo pasauliui pranešti apie savarankiškos Lietuvos valstybės egzistavimą.

Pašto ženklas ant voko jau seniai „išaugo“ savo pirminę – apmokėjimo už paslaugą – funkciją. Šis smulkutis spaudinys tapo valstybingumo simboliu, savotiška valstybės vizitine kortele, keliaujančia po visą pasaulį,atskleidžiančia, kokie žmonės gyvena toje šalyje ir ką jie brangina, kokie įvykiai toje šalyje vyksta. Dar XIX a. sparčiai populiarėjęspašto ženklųkolekcionavimas, tyrinėjimas, apibedrintai pavadintas filatelija. Raseinių krašto istorijos muziejaus filatelijos rinkinyje kaupiami pašto gaminiai – pašto ženklai, jų lapai, blokai, vokai, ženklinti specialiais antspaudais– susiję su mūsų šalies gyvenimu, jos istorija, kultūra, gamta, sportininkų pasiekimais.Džiaugiamės muziejaus rinkinyje saugomais pašto ženklais ir vokais, kuriuose yra Raseinių vardas ir Lietuvos istorijai reikšmingos datos. Pavyzdžiui – 1990-ųjų Kovo 11 d. Raseinių pašto antspaudu nuvertintas sovietinis pašto ženklas su grifa „Vėl Nepriklausoma Lietuva/Raseiniai 1990.03.11“; „IV PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS JOJIMO VARŽYBOS, RASEINIAI 1991.08.3-4 D.“ arba Raseinių 750 metų jubiliejui skirtas pirmos dienos vokas: voko piešinys – „Žemaičio“ paminklas, pašto ženklas – Raseinių herbas, pimos dienos antspaudas „Raseiniams  – 750, Raseiniai, 2003 09 06“. Rinkinyje saugomas 1990 m. spalio 7 d. išleistas pirmasis Lietuvos Respublikos pašto ženklas „Angelas“. Jo autorėdailininkė V. Skabeikienė, ženklas spausdintas „Spindulio“ spaustuvėje. Kadangi trūko įrangos pašto ženklų spausdinimui, vėlesni ženklai gaminti Vokietijos Leipcigo vertybinių popierių spaustuvėje.  Vertingiausia eksponatų grupė, kolekcijos pasididžiavimas – 2019 metais šimtmetį švenčiantis „Raseinių apskričio pašto ženklas 15 k.“. Baigiantis I Pasauliniam karui raseiniškiai išsirinko Raseinių komitetą. Vadovaujant Viktorui Kuraičiui mieste sukurta savivalda, kuri vietinėms ryšių reikmėms išsileido labai paprastą pašto ženklą, kad surinktomis lėšomis galėtų padengti pašto gabenimo išlaidas. Ženklai spausdinti Š. Ch. Kadušino spaustuvėje Raseiniuose. Raseinių muziejui šią filatelinę retenybę padovanojo filatelistas Vytautas Valantinas, atsiuntęs ją net iš Čikagos. 

Šiandien Lietuvos pašto ženklai ir prie jų derinami vokai – tai meno kūriniai. Pasinaudokime galimybe virtualioje erdvėje „pavartyti“ unikalius filatelinius eksponatus, pasigrožėti šiuolaikiniais meniškais pašto gaminiais. Gal panorėsite  bent ypatingomis progomis nudžiuginti savo artimuosius ar draugus ranka rašytu laišku – gražiame voke su prasmingu pašto ženklu, nuvertintu datuoto antspaudo. Šiandien tai gali būti originali ir prasminga dovana.

 

Muziejininkė Loreta Kordušienė

Atnaujinta: 2024-01-26