Lietuvos Persitavrkymo sąjūdžio Raseinių grupės veiklos svarbiausios datos

Lietuvos Persitavrkymo sąjūdžio Raseinių grupės veiklos svarbiausios datos

1988 liepos 28 d. – Ariogaloje įvyko pirmasis susirinkimas, kuriame buvo kalbama apie Lietuvos Persitavrkymo Sąjūdį. Dalyvavo apie 150 žmonių: daugiausia vadovaujantys įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojai, partinių organizacijų sekretoriai.

1988 rugpjūčio 4 d. – pirmą kartą susirinko LPS Ariogalos iniciatyvinė grupė (vėliau persikėlusi į Raseinius). Susirinkime buvo aptartos ir priimtos LPS Ariogalos iniciatyvinės grupės veiklos kryptys. Tądien grupėje liko 29 žmonės. 

1988 rugpjūčio 24 d. LPS Ariogalos iniciatyvinės grupės susirinkime svarstyti Maironio gimtinės atsatymo klausimai. Aptarta būsimo mitingo Pasandravyje rezoliucija. Rugpjūčio 25 d. įvyko susitikimas, kuriame reikėjo apginti savo poziciją dėl Maironio gimtinės.

1988 rugpjūčio 27 d. LPS Ariogalos iniciatyvinė grupė pirmą kartą Raseinių rajone sukvietė į mitingą dėl Maironio gimtinės likimo kelis tūkstančius žmonių. Į mitingą Pasandravyje atvyko Marcelijus Martinaitis, Justinas Marcinkevičius, Vanda Zaborskaitė, Vytautas Petkevičius, Jonas Mačiukevičius, rajono partiniai ir tarybiniai darbuotojai, daug mūsų rajono gyventojų ir svečių iš kitų respublikos vietovių. Buvo renkamos aukos Maironio gimtinės atsatymui.

1988 spalio 9 d. Ariogaloje ir 11 d. Raseiniuose vyko rinkimai į LPS Steigiamąjį suvažiavimą.

1988 spalio 22–23 d. Steigiamajame suvažiavime dalyvavo R. Šagždavičius, V. Vitkus, D. Ušinskienė, A. Paspirgėlis, J. Mamaitis, V. Šimulynas, R. Aginskienė, V. Našlėnienė ir A. Petrauskas. Tuščios liko delegatų A. Vizbaro ir A. Pečiulio vietos, kadangi jie nespėjo sugrįžti iš Vengrijos Liaudies respublikos. 

1988 spalio 29 d. prie „Žemaičio“ buvo pakelta Raseinių bažnyčioje pašventinta Tautinė vėliava. 

1988 lapkričio 22 d. surengtas komjaunimo, kultūros darbuotojų, vykdomojo komiteto, SDAALR atstovų susitikimą su Raseinių jaunimu. Susitikime dalyvavo ir LKP Raseinių rajono komiteto prmasis sekretorius A. Baranauskas.

1988 lapkričio 9–27 d. per LPS rėmimo grupes organizavo parašų rinkimą prieš TSRS Konstitucijos pataisas. Rajone iš viso surinkta apie 24 tūkst. parašų.

1988 gruodžio 16 d. skaitytojus pasiekė LPS Raseinių rajono tarybos informacinio biuletenio „Dubysa“ pirmas numeris.

1989 vasario 5 d. Rajoniniuose kultūros namuose įvyko Lietuvos Persitavrkymo Sąjūdžio Raseinių rajono konferencija.

1989 Vasario 16 diena pirmą kartą paminėta laisvai.

1989 birželio 14 d. suorganizuotas ypatingas Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas Raseinių rajone. Tremtinių klubo „Garsas“ iniciatyva rajono miesteliuose ir kaimuose renkami akmenys su tremtinių ar partizanų pavardėmis ir vežami į Ariogalos kapines ir kraunamas aukuras. Pašventintas paminklas Lietuvos kankiniams.

1989 rugpjūčio 10 d. LPS Raseinių rajono taryba pasirašė pareiškimą dėl okupacinės armijos išvedimo iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Tuomet jau buvo surinkta apie 10 000 parašų.

1989 gruodžio 9 d. įvyko LPS Raseinių rajono konferencija. Svarstyta, kuriuos kandidatus į LTSR Aukščiausiąją Tarybą remti, kaip žmones paskatinti už juos balsuoti. Taip pat išrinkti Sąjūdžio kandidatai į Raseinių rajono deputatų tarybą.

1989 rugpjūčio 28 d. LPS Ariogalos grupė atidengė Gedimono stulpus  šalia legendinio šaltinėlio. 

1990 vasrio 15 d. paskelbtas LPS Raseinių rajono tarybos, tremtinių klubo „Garsas“, organizacijos „Caritas“ rajono tarybos kreipimasis į Lietuvos jaunuomenę, jų tėvus, artimuosius ir mokytojus dėl tarnybos sovietų armijoje boikotavimo.

1990 vasario 24 d. vyko rinkimai į LTSR Aukščiauiąją Tarybą. Raseinių rajono dviejose apygardose bolotiravosi ir buvo išrinkti du Sąjūdžio remiami kandidatai – Kazimieras Motieka ir Arūnas Degutis.

1990 balandžio 7 d. įvyko IV LPS Raseinių skyriaus konferencija Raseinių muzikos mokyklos salėje. Jos metu į LPS suvažiavimą išrinkta 12 skyraius narių, LPS rajono valdybos pirmininku išrinktas Antanas Vizbaras. Konferencijoje buvo iškelti kandidatai į rajono Liaudies deputatų tarybos narius papildomiems rinkimams: Antanas Mockevičius, Vytautas Našlėnas, Virginija Našlėnienė, Algimantas Paspirgėlis, Antanas Vizbaras.

1991-sausio 26 d. Raseinių rajono tarybos salėje įvyko atsakaitinė rinkiminė Sąjūdžio grupių, kitų visuomeninių organizacijų konferencija.

Atnaujinta: 2024-01-26