Darbo užmokestis

 

RASEINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJAUS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas 

Etatai

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur, 2022 m. 

 

I ketv. 

 

II ketv. 

 

III ketv. 

 

IV ketv. 

Direktorius

1

2106,80

2106,80

2106,80

 

Vyriausiasis fondų saugotojas 

1

1448,00

1448,00

1448,00

 

Muziejininkas

3

1086,00

1086,00

1086,00

 

Muziejininkas

3

1267,00

1267,00

1267,00

 

Muziejininkas

1,5

1131,25

1131,25

1131,25

 

Dailininkas-muziejininkas

1

1267,00

1267,00

1267,00

 

Muziejininkas-edukatorius

1

1086,00

1086,00

1086,00

 

Ekskursijų vadovas 

1

1086,00

1086,00

1086,00

 

Darbininkas

1,5

730,00

730,00

730,00

 

Valytojas 

3

730,00

730,00

730,00

 

Salių prižiūrėtojas 

1

730,00

730,00

730,00

 

Vairuotojas

1

1086,00

1086,00

1086,00

 

Ūkvedys 

1

995,50

995,50

995,50

 

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

Etatai

 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur, 2021 m.

I ketv.

 

II ketv.

 

 

III ketv.

 

 

IV ketv.

 

Direktorius

1

1699,20

1699,20

1699,20

1699,20

Vyriausiasis fondų saugotojas

1

1327,50

1327,50

1327,50

1327,50

Muziejininkas

3

1239,00

1239,00

1239,00

1239,00

Muziejininkas

4

1062,00

1062,00

1062,00

1062,00

Muziejininkas

1,5

1106,25

1106,25

1106,25

1106,25

Dailininkas-muziejininkas

1

1239,00

1239,00

1239,00

1239,00

Ekskursijų vadovas

1

1062,00

1062,00

1062,00

1062,00

Darbininkas

1,5

642,00

642,00

642,00

642,00

Valytojas

3

642,00

642,00

642,00

642,00

Salių prižiūrėtojas 

1

642,00

642,00

642,00

642,00

Vairuotojas 

1

1062,00

1062,00

1062,00

1062,00

Ūkvedys 

1

973,50

973,50

973,50

973,50

 

RASEINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJAUS DARBUOTOJŲVIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

Etatai

Vidutinis 

mėnesinis

 nustatytasis

(paskirtasis) darbo

 užmokestis 2019 m.

(Eur)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)

darbo užmokestis 2020 m. ketv. (Eur)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Direktorius

1

1865,50

1943,00

1943,00 1943,00 1943,00

Vyriausiasis fondų saugotojas

1

1225,00

1386,00

1386,00 1386,00 1466,00

Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams:

Muziejininkas

3

1106,31

1355,20

1355,20 1382,58 1465,92

Muziejininkas

3

886,47

1108,80

1108,80 1108,80 1175,47

Muziejininkas

2,5

964,78

1129,90

1129,90 1129,90 1188,34

Dailininkas-muziejininkas

1

1106,31

1355,20

1355,20 1355,20 1435,20

Ekskursijų vadovas

1

891,02

1108,80

1108,80 1108,80 1175,47

Aptarnaujantis personalas:

Darbininkas

1,5

555,00

607,00

607,00 607,00 640,34

Valytojas

3

555,00

607,00

607,00 607,00 640,34

Salių prižiūrėtojas

1

555,00

607,00

607,00 607,00 607,00
Vairuotojas

1

871,08

1056,00

1056,00 1056,00 1106,00

Ūkvedys

1

865,00

968,00

968,00 968,00 1018,00

 

Atnaujinta: 2023-02-26