Darbo užmokestis

Raseinių krašto istorijos muziejaus darbuotojų vidutinis priskaičiuotas (bruto) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, 2017 m., Eur

Vidutinis darbo užmokestis 2018 m., Eur

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Direktorius

1

1014,06

1163,42

1360,70

1360,70

 

Vyriausiasis fondų saugotojas

1

688,37

789,22

850,65

850,65

 

Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams:

Muziejininkas

3

574,13

670,45

728,75

728,75

 

Muziejininkas

3

535,05

543,25

570,42

570,42

 

Muziejininkas

1

430,65

571,83

637,99

637,99

 

Dailininkas-muziejininkas

1

574,13

652,17

708,88

708,88

 

Ekskursijų vadovas

1

430,26

437,25

486,94

486,94

 

Aptarnaujantis personalas:

Darbininkas

2

380,00

400,00

400,00 400,00  

Valytojas

3

380,00

400,00

400,00 400,00  

Salių prižiūrėtojas

1

380,00

400,00

400,00 400,00  

Vairuotojas

1

430,26

400,00

437,25

481,42

  

Atnaujinta: 2018-10-14