Darbo užmokestis

Raseinių krašto istorijos muziejaus darbuotojų vidutinis priskaičiuotas (bruto) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darboužmokestis,2017 m., Eur

Vidutinis darbo užmokestis 2018 m., Eur

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Direktorius

1

1014,06

1163,42

1360,70

1360,70

1360,70

Vyriausiasis fondų saugotojas

1

688,37

789,22

850,65

850,65

883,98

Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams:

Muziejininkas

3

574,13

670,45

728,75

728,75

762,10

Muziejininkas

3

535,05

543,25

570,42

570,42

593,76

Muziejininkas

1

430,65

571,83

637,99

637,99

671,33

Dailininkas-muziejininkas

1

574,13

652,17

708,88

708,88

742,22

Ekskursijų vadovas

1

430,26

437,25

486,94

486,94

536,94

Aptarnaujantis personalas:

Darbininkas

2

380,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Valytojas

3

380,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Salių prižiūrėtojas

1

380,00

400,00

400,00

400,00

400,00

V airuotojas

1

430,26

400,00

437,25

481,42

535,31

Raseinių krašto istorijos muziejaus darbuotojų vidutinis priskaičiuotas (bruto) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, 2016 m., Eur

Vidutinis darbo užmokestis 2017 m., Eur

 

I ketv.

 

II ketv.

 

III ketv.

 

IV ketv.

Direktorius

1

1014,06

1014,12

1014,12

1014,12  

1014,12 

Vyriausiasis fondų saugotojas

1

658,50

658,92

698,18 

 698,18

 698,18

Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams:

Muziejininkas

6

550,04

553,96

 554.63

554.63

575,58 

Muziejininkas

1

461,50

429,10

 430.65

430.65

 430,65

Dailininkas-muziejininkas

1

604,49

573,91

 574.20

574.20

 574,20

Padalinio vadovas

1

577,11

573,91

 -

 -

 

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

509,81

486,80

-

 

 -

 

Ekskursijų vadovas

1

456,79

429,10

 430.65

 430,65

 430,65

Aptarnaujantis personalas:

Darbininkas

2

369,17

380,00

 380.00

 380,00

 380,00

Valytojas

3

369,17

380,00

 380,00

 380,00

 380,00

Salių prižiūrėtojas

1

365,00

380,00

 380,00

 380,00

 380,00

Vairuotojas

1

400,58

429,10

 430,65

 430,65

 430,65

Atnaujinta: 2019-04-03