Darbo užmokestis

Raseinių krašto istorijos muziejaus darbuotojų vidutinis priskaičiuotas (bruto) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, 2017 m., Eur

Vidutinis darbo užmokestis 2018 m., Eur

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Direktorius

1

1014,06

1163,42

     

Vyriausiasis fondų saugotojas

1

688,37

789,22

     

Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams:

Muziejininkas

3

574,13

670,45

     

Muziejininkas

3

535,05

543,25

     

Muziejininkas

1

430,65

571,83

     

Dailininkas-muziejininkas

1

574,13

652,17

     

Ekskursijų vadovas

1

430,26

437,25

     

Aptarnaujantis personalas:

Darbininkas

2

380,00

400,00

     

Valytojas

3

380,00

400,00

     

Salių prižiūrėtojas

1

380,00

400,00

     

Vairuotojas

1

430,26

400,00

      

Atnaujinta: 2018-05-14