6-oji respublikinė dailės paroda-konkursas „Tu, jo numylėta Tėvynė !“

 • Paskelbė: Gintarė Norkienė
 • Paskelbta: 2022-05-26

RESPUBLIKINĖS DAILĖS PARODOS-KONKURSO TU, JO NUMYLĖTA TĖVYNĖ!, SKIRTOS POETO MAIRONIO 160-OSIOMS GIMIMO METINĖMS, NUOSTATAI  

Raseinių krašto istorijos muziejus, saugodamas ir puoselėdamas Lietuvos dainiaus poeto

Jono Mačiulio Maironio atminimą, brandindamas liaudies ir šiuolaikinio meno raiškų tradicijas,

inicijuoja 6-ąją respublikinę dailės parodą-konkursą „Tu jo numylėta Tėvynė!”. 

TIKSLAI 

 1. Meninėmis priemonėmis įprasminti poeto Maironio atminimą, surengti Lietuvos kūrėjų parodąkonkursą „Tu, jo numylėta Tėvynė!”. 
 2. Kviesti dailininkus profesionalus ir tautodailininkus, kaip tautos istorinės praeities puoselėtojus, aktyviai dalyvauti meniniame projekte, atskleidžiant savitas kūrybiškumo galias. 
 3. Vaizduojamosios dailės kalba kurti meno kūrinius, atspindinčius poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtąsias vietas, gyvenimą, kūrybinį palikimą ir asmenybę. 
 4. Papildyti Raseinių krašto istorijos muziejaus Dailės rinkinį profesionaliąja daile ir tautodaile. 

 

DALYVIAI IR DALYVAVIMO TVARKA 

 1. Dailės parodoje-konkurse kviečiami dalyvauti visų Lietuvos miestų ir rajonų menininkai, kuriantys tradicinėmis ar šiuolaikinio meno vaizduojamosios dailės raiškos priemonėmis, technikomis. Darbai turi būti sukurti ne anksčiau kaip 2017 m. 
 2. Parodai autoriai gali teikti 3 (tris) dailės kūrinius, atspindinčius parodos-konkurso idėją. Parodai keliami šie reikalavimai: autoriaus profesionalumas, parodos darbų (kūrinių) meninė vertė, šiuolaikiškas darbų pateikimas. Parodai pateikiami kūriniai turi būti paruošti eksponuoti. 
 3. Kartu su darbais pristatoma autoriaus fotografija (ne mažesnė 9x13) ir dalyvio anketa (pridedama). 
 4. Darbus reikia pristatyti į Raseinių krašto istorijos muziejų, Muziejaus g. 3, Raseiniai iki rugpjūčio 12 d. Vėliau pristatyti darbai nedalyvaus parodoje-konkurse ir nebus eksponuojami. 
 5. Bent vieną parodoje-konkurse eksponuotą darbą autorius dovanoja (pagal galimybes) Raseinių krašto istorijos muziejui. 
 6. Raseinių krašto istorijos muziejaus adresas: Muziejaus g. 3, LT 60123, Raseiniai. 
 7. Kontaktiniai asmenys: direktorė Birutė Kulpinskaitė tel. (8 428) 51 892, mob. 8 612 21400, parodos–konkurso kuratorė Gintarė Norkienė, kontaktiniai tel. (8 428) 51 191, mob. 8 663 51100, el. paštas raseiniumuz@gmail.com
 8. Informacija apie parodą-konkursą taip pat skelbiama muziejaus tinklalapyje http://www.raseiniumuziejus.lt/,  

Facebook profilyje https://www.facebook.com/RKIMuziejus/?ref=pages_you_manage

LAIKAS IR VIETA 

 1. Respublikinė paroda-konkursas, skirta poeto Maironio 160-osioms gimimo metinėms, rengiama rugsėjo–spalio mėnesiais Raseinių krašto istorijos muziejuje. 
 2. Parodos-konkurso aptarimas ir baigiamasis renginys vyks Raseinių krašto istorijos muziejuje 2022 m. spalio 22 d. 14.00 val. Renginyje bus parodos-konkurso dalyvių pristatymas, premijos įteikimas ir prizų laimėtojų apdovanojimas, poeto Maironio tėviškės lankymas. 

 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 1. Parodos–konkurso darbus įvertinti, premijos ir prizų laimėtojus išaiškinti sudaroma vertinimo komisija. Komisijoje dirbs profesionalūs dailėtyrininkai, kultūros ir meno specialistai. 
 2. Vertinimo komisija išaiškina parodos-konkurso autorių, labiausiai savo kūryboje atspindėjusį konkurso temą. Jis bus apdovanojamas konkurso premija. 
 3. Komisija išaiškina kitus darbus ir autorius, kurie bus apdovanoti specialiais prizais už meniškumą, kokybišką techninį atlikimą, temos šiuolaikinę interpretaciją, tautodailės tradicijų tęstinumą. 
 4. Parodos-konkurso rezultatai bus skelbiami muziejaus tinklalapyje http://www.raseiniumuziejus.lt/

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Dalyvavimas 6-oje respublikinėje dailės parodoje-konkurse „Tu, jo numylėta Tėvynė!” reiškia autoriaus (dalyvio) sutikimą su visomis šiuose nuostatuose išdėstytomis sąlygomis. 

                                       

    
     
 
Nepamirškite padėkoti autoriui