Simono Stanevičiaus sodyba-muziejus

Vieno iškiliausių XIX a. pradžios lietuvių kultūros veikėjų bei rašytojų, pasakėčios žanro klasiko - Simono Stanevičiaus gimtoji sodyba, Kanopėnų kaime (Viduklės sen.) nuo 2009 metų yra Raseinių kraš to istorijos muziejaus filialas.

Smulkūs Žemaitijos bajorai Stanevičiai Kanopėnuose gyveno iki XX a. pradžios, vėliau sodybos savininkai keitėsi. Nueitas ilgas ir nelengvas kelias, kol sodyba buvo pripažinta kultūros paveldo objektu ir įtraukta į valstybės saugomų kultūros paveldo objektų registrą.

Senų klevų alėja atveda į ketvirtą šimtmetį skaičiuojančią pasiturinčio bajoro sodybą su erdviu ir jaukiu kiemu. Sodybos trobesiai išdėstyti apie du kiemus - švarųjį ir ūkinį. Švariajame kieme-gyvenamasis namas, priešais jį – svirnas. Ūkiniame kieme - atstatyta ratinė, restauruoti kiti sodybos pastatai. Vakarinėje pusėje – senasis sodas.

1986 metais sodybos svirne, mokytoja Julija Norkutė įrengė pirmąją ekspoziciją, skirtą S. Stanevičiaus gyvenimui ir kūrybai. Dabar Simono Tado Stanevičiaus (1799-1848) gimtinės sodyboje eksponuojami rašytojo gyvenimą ir kūrybą menantys daiktai ir etnografiniai rinkiniai. Organizuojami įvairūs literatūriniai renginiai, gegužiniai giedojimai, folkloro festivaliai. 

Kaip Simono Stanevičiaus poetinė kūryba susijusi su lietuvių tautos atgimimu, gimtosios kalbos aukštinimu, tautine savimone, liaudies gyvenimu, jos jausmais, nuotaikomis ir Lietuvos gamta, taip ir jo gimtojoje sodyboje, Kanopėnuose stengiamasi puoselėti senąją žemaitišką kultūrą.

Kontaktinis asmuo 

Klemensas Krolys 
Tel. 8 682 45436

Atnaujinta: 2024-01-26