Lietuvos valstybės atkūrimo diena muziejuje

  • Paskelbė: Gintarė Norkienė
  • Paskelbta: 2022-02-23

Šiemet minėjome Tado Daugirdo 170-ąsias gimimo metines. Ta proga muziejuje atidarėme naują ekspozicinę erdvę, kur interaktyviais būdais pristatoma kraštiečio archeologo, dailininko, muziejininko T. Daugirdo asmenybė ir jo įvairiapusė veikla bei nuopelnai archeologijos ir tautotyros mokslo raidai, tiriant Lietuvos kultūros istoriją, renkant ir saugant artefaktus bei aktyviai dalyvaujant Lietuvos valstybės kūrime. 

Daugirdas buvo charizmatiška, aktyvi asmenybė. Jo vaikystė prabėgo prie Dubysos, mokėsi jis Vilniuje, studijavo Sankt Peterburge ir Miunchene. Vėliau gyveno ir studiją turėjo Varšuvoje. Būdamas keturiasdešimties metų sugrįžo į paveldėtą Plemborgo (Plembergo) dvarą prie Ariogalos, vėliau persikėlė į Kauną. Visi jo gyvenimo etapai, nepriklausomai kur jis gyveno, pilni kultūrinės veiklos ir yra verti dėmesio. Todėl ekspozicijoje rodome Daugirdo tapybos darbus, vitražų projektus ir mūsų krašte rastus  archeologinius eksponatus. Ekspozicinę medžiagą papildo informacija išmaniojoje knygoje, o jaunesnio amžiaus mokiniai žaisdami edukacinį stalo žaidimą „Kunigaikščio Darbuto žygis“ aplanko įvairias mūsų rajono vietoves ir kartu su kunigaikščiu palaipioja Dubysos piliakalniais. 

T. Daugirdas – pirmasis Lietuvoje mokslininkas pagrindęs tautotyros svarbą ir pradėjęs archeologinius tyrimus Lietuvos žemėje. Jis vadovavo Valstybės archeologijos komisijai – pirmajai paveldosaugos institucijai Lietuvos Respublikoje. Daugirdo rasti archeologiniai radiniai, tautodailės eksponatai, stiklo negatyvai ir kiti eksponatai buvo saugomi Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir N.M.K.Čiurlionio muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus fonduose, bet retai eksponuojami. Minėtų ir kitų muziejų muziejininkai vertina šiuos eksponatus ir mielai bendradarbiavo ruošiant ekspoziciją Raseinių muziejuje, perduodami eksponatus ar jų skaitmeninius vaizdus depozito teisėmis. 

Ruošdamiesi dailininko, archeologo, muziejininko, visuomenininko, publicisto 170-ųjų gimimo metinių minėjimui, organizavome knygos ženklo sukūrimo konkursą. Sulaukėme 38 kūrėjų grafikos kūrinių, dedikuotų asmenybei. Darbuose ypatingai jautriai užfiksuotas savojo krašto gamtos grožis, istorijos ir meno sintezė, žmogaus kultūrinis pažinimas. Edukacinėje ekslibrisų parodoje jaučiamas individualus jauno kūrėjo ir profesionalaus menininko stilistinis braižas. Dėkojame visiems autoriams už grafikos kūrinius-eksponatus, kurie papildė muziejaus dailės rinkinių fondą.

Sveikiname Lietuvą - atidarėme ekspoziciją archeologui, dailininkui, valstybės simbolių kūrėjui, visuomenininkui Tadui Daugirdui atminti, jo darbus pagarsinti.

Tiek daug svečių sulaukėm, iš Lenkijos Daugirdo proanūkis ponas Adam Dowgird su gėlėmis ir giminės medžiu atkeliavo. Raseinių rajono Mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Judita Radavičienė, VšĮ „Atrask Raseinius“ direktorius Arnas Zmitra, Dubysos regioninio parko direktorius Vygantas Kilčiauskas ir daktaras archeologas Vykintas Vaitkevičius iš Vilniaus su bendraminčiais atvyko, iš Ariogalos ir Betygalos, muziejaus draugų ir prijaučiančių...

Sveikinam Lietuvą mintimis ir darbais!

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui