Virtuali paroda „Raseinių krašto žmonės Steigiamajame Seime“

  • Paskelbė: Gintarė Norkienė
  • Paskelbta: 2020-05-07

Virtuali paroda „Raseinių krašto žmonės Steigiamajame Seime“

2020 m. gegužės 15-ąją minime Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922) šimtmetį. 

Rinkimai į Steigiamąjį Seimą įvyko 1920 m. balandžio mėnesį, o gegužės 15 d. tautos išrinkti atstovai rinkosi į pirmąjį posėdį Kaune, miesto teatro salėje. Nuo to laiko Gegužės 15-oji – Steigiamojo Seimo susirinkimo diena – tapo Tautos švente, iškilmingai švenčiama iki XX a. 4 dešimtmečio, vėliau minima kaip kariuomenės ir visuomenės susiartinimo diena.

Steigiamojo Seimo rinkimai – pirmieji visuotiniai, tiesioginiai rinkimai Lietuvoje. Buvo išrinkti 112 Steigiamojo Seimo nariai. Šis Seimas simbolizavo Lietuvos valstybės kūrimo pradžią: priėmė nuolatinę Lietuvos Valstybės Konstituciją, Žemės ir Pinigų reformų įstatymus, svarstė ir priėmė įvairias valstybės gyvenimo sritis reguliuojančius įstatymus.

            1924 m. išleistoje knygoje „Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais“ minimi net aštuoni asmenys, susiję su tuometine Raseinių apskritimi. Du iš jų į Steigiamąjį Seimą išrinkti III (Raseinių) rinkimų apygardoje. Tai – ekonomistas, bankininkas, politinis veikėjas Stasys Digrys ir rašytojas, spaudos darbuotojas, katalikiškų organizacijų organizatorius bei dalyvis kun. Povilas Dogelis.

Kiti šeši Steigiamojo Seimo nariai gimė, mokėsi arba dirbo Raseinių krašte: Juozas Akmenskis – kooperatininkas, Valstybės kontrolės vyriausiasis revizorius Tauragės ir Raseinių apskritims, vėliau LR Pirmojo Seimo narys, išrinktas III (Raseinių) rinkimų apygardoje pagal Lietuvos krikščionių demokratų partijos rinkimų sąrašą, Kazimieras Ralys – švietėjas, rašytojas, spaudos darbuotojas, politinis veikėjas, dalyvavęs 1917 metų Vilniaus konferencijoje, Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo LR Seimų narys, Viktoras Beržinskas – Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės-kūrėjas savanoris, Trijų LR Seimų narys, Klemensas Skabeika – agronomas, pedagogas, lietuviškų elementorių autorius, kun. Vincentas Mieleška – politinis bei visuomenės veikėjas, vėliau Pirmojo ir Antrojo LR Seimų narys. 

Mykolas Sleževičius – advokatas, nepriklausomos LR demokratinio judėjimo veikėjas, tris kartus vadovavęs koaliciniams ministrų kabinetams, ilgametis Liaudininkų partijos pirmininkas, LR Seimų atstovas, 1918–1926 m. laikotarpiu vienas iškiliausių valstybės politikų iš pagrindų kūręs Lietuvos valstybę. Parodoje eksponuojamas LR Seimo nario pažymėjimas, išduotas M. Sleževičiui 1923 m. (Lietuvos centrinis valstybės archyvas).

Nepamirškite padėkoti autoriui