Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimui (II)

  • Paskelbė: Gintarė Norkienė
  • Paskelbta: 2019-11-21

ŠILUVOS VALSČIAUS VYTIES KRYŽIAUS KAVALIERIAI

Aleksas Brazas (g. 1899 03 26 Vasiūnų plv. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-01-23–1921-01-01. 1930 m. gyv. Šiluvos vlsč. Saugų k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6075, išduotas 1930-12-15.

Petras Šniukšta (g. 1877-11-12 Zopelskių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Mirė 1952-11-22). Vyčio Kryžiaus II r. ordino kavalierius (Nr. 15). LKKSA – Gen. ltn. Nuo 1919-07-29 tarnavo kariuomenės teismo pirmininku. 1935 m. suteiktas generolo laipsnis. 1935-11-02 paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 59, išduotas 1928-04-30.

Kazys Vaičius (g.1895-06-20 Šiluvos mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Savanoris 1919 01 21–1920 04 21. 1930 m. gyv. Šiluvos vlsč. Vosiūnų k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6540, išduotas 1931-03-26. Vyčio Kryžiaus I laipsnio ordino kavalierius.

Antanas Astasevičius (g. 1897-01-17 Pyragių k. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-01-21–1921-10-07. 1930 m. gyveno gimtinėje. Apdovanotas Vyties Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6555, išduotas 1931-03-26.

Pranas Grigas (g. 1889 m. Maižiškių k. Šiluvos valsč., mirė 1941-02-05, palaidotas Žaiginyje).

Aleksandras Jokubaitis (g. 1898-02-01 Sargelių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-01-23–1927-12-31. Apdovanotas Vyčio Kryžiumi. Gyv. Sargelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4500, išduotas 1930-02-15.

Juozas Plačinskas (g. 1895-10-29 Varkalių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919-02-06–1920-09-31. 1928 m. gyv. Šiluvos vls. Žalakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1290, išduotas 1928-11-14.

Antanas Vičas-Vičiūnas (g. 1898-05-27 Bardiškių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Ats. viršila. Sav. 1919-01-23–1921-12-10. 1930 m. gyv. Šiluvos vlsč. Žalakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5524, išduotas 1930-08-11.

Jonas Vilbutas (g. 1899-05-26 Šiluvos mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Mirė 1935-0- 29. Sav. 1919-01-22–1921-12-01. Buvo sužeistas. 1929 m. gyv. Šiluvos vls. Akmenės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3283, išduotas 1929-07-30.

Domas Kavaliauskas (g. 1894-03-20 Jurgaičių k. Šiluvos valsč., mirė 1927-09-21 Panevėžyje).

Rapolas Misevičius (g. 1885-02-18, Šaulaičių k., Šiluvos valsč.).

Pranas Taučas (g. 1901-05-08 Vilkiškių k., mirė 1970 m. Šiluvoje).

Antanas Vitauskas (g. 1902 m. Šiluvoje, mirė 1954-10-19 Šiluvoje). 

Alfonsas Želvys (g. 1898-05-06 Tverijoniškės k. Šiluvos valsč., mirė 1920 m. Šiluvoje).

 

ŠILUVOS VALSČIAUS SAVANORIAI

Stasys Arlauskas (g. 1888-01-09 Darataičių vns. Šiluvos vlsč., mirė 1923-02-15 Bardiškių k. Šiluvos vlsč.). Tarnavo 1920-06-17–1921-06-27. Apdov. išd. broliui Aleksui. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5296, išduotas 1930-06-25.

Juozas Bacys (g. 1894-05-26 Sutkaičių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-04-07–1920-04-26. Ats. grandinis. Sav. LKKSK 1936-05-20. 1936 m. gyv. Raseinių apskr. ir vlsč. Geišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9779, išduotas 1936-06-12.

Pranas Barakauskas (g. 1899-05-09 Kušeliškių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-01-22–1920-11-12. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2191, išduotas 1929-04-17.

Stasys Bunius (g. 1899-05-27 Bardiškių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Eilinis. Tarnavo sav. 1919-01-21–1921-12-10. Sav. LKKSK 1932-01-07, prot. Nr. 184. 1930 m. gyv. Šiluvos vlsč. Saugų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7781, išduotas 1932-01-15.

Aleksas Buškus (g. 1897-08-12 Naukaimio k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-02-06–1921-10-29. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3353, išduotas 1929-07-31.

Juozas Buškus (g. 1896-07-18 Naukaimio k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-02-27–1921-10-15. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5567, išduotas 1930-09-25.

Jonas Danilevičius (g. 1893-03-08 Ramoniškės dv. Tytuvėnų vlsč. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919-04-07–1920-04-07. 1930 m. gyv. Šiluvos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6888, išduotas 1931-06-22.

Jonas Dapkus (g. 1900-03-11 Kušeliškių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-06 26–1921-10-18. 1930 m. gyv. Raseinių vlsč. Kazakaučiznos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5840, išduotas 1930-11-11.

Jurgis Dauginis (g. 1902-04-01 Ubesio k. Vaiguvos vlsč. (Kelmės r.). Kilęs iš Raseinių apskr. Kelmės vlsč. Mižiučių k. Tarnavo sav. 1919-03-10–1921-11-01. 1929 m. gyv. Šiluvos vls. Lyduvėnų mst. Dirbo eiguliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2702, išduotas 1929-05-31.

Aleksas Dzimidas (g. 1897-11-20 Naukaimio k. Šiluvos vlsč. Mirė 1919-02-03). Tarnavo sav. 1919-01-22–1919-02-03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8108, išduotas 1932-03-29.

Jokūbas Freimontas (g. 1885-03-03 Pikelių mstl. Židikų vlsč. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919-04-02–1923-04-18. 1929 m. gyv. Raseinių apskr. Šiluvos vlsč. Lyduvėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4400, išduotas 1930-01-30.

Pranas Gabrilaitis (g. 1895-01-22 Godlaukio k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Metrikuose – Gabrilavičius. Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919-03-22, pašauktu – 1920-11-22–1921-11-22. 1931 m. gyv. Tytuvėnų dv. Tytuvėnų vlsč. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6918, išduotas 1931-06-22.

Juozas Gailius (g. 1896-10-20 Kadagynės k. Raseinių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-02-02 –1921-11-21. 1930 m. gyv. Šiluvos vlsč. Zbaro k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6923, išduotas 1931-06-12.

Antanas Gedminas (g. 1901-06-09 Navininkų k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919-04-26–1921-10-21. 1932 m. gyv. Šiluvos vlsč. Lyduvėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8568, išduotas 1932-06-16.

Jonas Giedraitis (g. 1885-08-18 Miškinių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-01-13–1920-03-20. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3710, išduotas 1929-10-21.

Juozas Giedraitis (g. 1890-05-02 Šaukoto k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920-01-01–1920-05-29, paleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. Šiluvos vlsč. Miškinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6944, išduotas 1931-06-25.

Pranas Grigas (g. 1901-11-01 Lauciškės k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-02-24–1921-10-24. 1929 m. gyv. Tytuvėnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4686, išduotas 1930-02-15.

Eduardas Jagminas (g. 1899 m. Šiluvos mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1918-12-18–1922-11-01. 1928 m. tarnavo 8 p.p. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 151, išduotas 1928-05-30.

Pranas Jakys (g. 1900-07-30 Lyduvėnų mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Apd. savanorių medaliu 1930-05 ir 10 metų Lietuvos Nepriklausomybės medaliu. Įst. sav. 1919-01 06 į Panevėžio batalioną. Dalyvavo kovose su lenkais ties Giedraičiais ir Trakais. Buvo sužeistas. Jaun. puskar. ir vyr. žvalgas. Paleistas 1922 10 12. Vėliau tarnavo policijoje.

Bronius Jankauskas (g. 1897-08-08 Narušių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-05-02–1920-03-29, paleistas dėl sveikatos. 1928 m. gyv. Žeimelio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3800, išduotas 1929-10-21.

Aleksas Jokubaitis (g. 1898-02-01 Sargelių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-01-23–1927-12-31. Apdovanotas Vyčio Kryžiumi. Gyv. Sargelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4500, išduotas 1930-02-15.

Kazys Jokubaitis (g. 1895-09-23 Zbaro k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919-01-21–1920-02-29. 1931 m. gyv. Šiluvos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7442, išduotas 1931-10-28.

Juozas Karkonas (g. 1905-01-30 Kyviškės dv. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920-11-01–1922-02-02. 1929 m. gyv. Viduklės vlsč. Trepėnėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2790, išduotas 1929-06-26.

Juozas Kelmickas (g. 1903-06-04 Šiluvos mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920-05-07–1924-01-01. Sav. LKKSK 1934-05-01, prot. Nr. 272. 1934 m. gyv. Ukmergėje, 1936 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9499, išduotas 1934-05-22.

Vladas Kimontas (g. 1897 m. Dumbulės k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-01-22–1921-10-07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10290, išduotas 1940-06-30.

Jonas Kumpikevičius (g. 1900-01-27 Pakražantės k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Mirė 1922-10-05. Tarnavo sav. 1919-04-07–1919-11-05, atleistas dėl šeimos lengvatos. 1922 m. gyv. Mažeikių apskr. Tirkšlių vlsč. Daubarių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9776, išduotas 1936-06-12.

Povilas Kundrotas (g. 1899-01-26 Piktaičių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-06-17–1921-10-29. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6112, išduotas 1930-12-15.

Jurgis Lydžius (g. 1877-07-27 Šilalės mst. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919-01-08–1920-03-26. Buvo sužeistas. 1928 m. gyv. Lyduvėnų stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4272, išduotas 1929-11-21.

Jonas Lipskis (g. 1898-04-08 Vainotiškių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 10 21. 1929 m. gyv. Tytuvėnų vls. Palapišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5781, išduotas 1930 10 31.

Lukoševičius; Andrius, Motiejaus sūnus; Gimė 1900-01-07 Goriškių vns. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919-04-23–1921-10-20. 1930 m. gyv. Šiluvos vlsč. Saugų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7504, išduotas 1931-11-06.

Pranciškus Lukoševičius (g. 1901-10-27 Girininkų k. Tytuvėnų vlsč. (Kelmės r.). Įst. sav. 1919-01-22, paleistas 1 m. atostogų, grįžo 1920-09-23, paleistas iš kariuomenės 1921-10-16. 1937 m. gyv. Raseinių apskr. Šiluvos vlsč. Akmenės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10118, išduotas 1938-10-17.

Petras Maceikis (g. 1900-02-26 Žalakių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. nuo 1919-01-10, pašauktu – 1919-10-01–1921-10-25. 1929 m. gyv. Vilkaviškio mst., 1936 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2864, išduotas 1929-06-26.

Jonas Marcišauskas (g. 1894-08-16 Vilkiškių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-05-23–1920-06-22. Sav. LKKSK 1934-11-07 prot. Nr. 282. 1934 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9544, išduotas 1934-11-21.

Juozas Mažeika (g. 1902-02-15 Šiluvos mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-01-24–1921-05-30. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9855, išduotas 1936-10-17.

Apolinaras Miniotas (g. 1899-02-01 Šiluvos mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-04-30–1921-10-18. 1930 m. gyv. Šiluvos vlsč. Gintučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6444, išduotas 1931-02-28.

Jonas Neiboras (g. 1899-04-05 Šiluvos mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-01-15–1920-09-19. 1928 m. gyv. Šiluvos vlsč. Zalakių k. Tėvas – Neubauer, Neibaueris – evang. liuter. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1574, išduotas 1929-02-19.

Juozas Norkus (g. 1898-05-16 Šiaudelių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-01-22–1921-12-10. 1930 m. gyv. Tytuvėnų vlsč. Pumpurių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5784, išduotas 1930-10-31.

Antanas Nutautas (g. 1901-09-09 Plekaičių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 04 11–1921-10-15. 1930 m. gyv. Tytuvėnų vlsč. Trainaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7394, išduotas 1931-09-30.

Povilas Ojeras (g. 1897-02-01 Liepkalnio k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-04-10–1921-10-25. 1932 m. gyv. Kėdainių apskr. Grinkiškio vlsč. Daugirdų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8828, išduotas 1932-10-31.

Artūras Olenbergas (g. 1899-04-12 Lyduvėnų mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Metrikuose – Eilenburg. Tarnavo sav. 1919-02-03–1921-10-20. 1929 m. gyv. Kelmės vlsč. Labunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4428, išduotas 1930-01-31.

Petras Petraitis-Petravičius (g. 1880-10-17 Serbentynės plv. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-09-22–1921-10-09. 1933 m. gyv. Šiluvos vlsč. Medingėnų k. Komisija 1933-09-19 prot. Nr. 248 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9286, išduotas 1933-09-30.

Alfredas Petrauskas (g. 1897-09-12 Paluknio k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-04-15–1920-04-20, laisvai samdomu 1920-07-01–1921-09-16. 1925–1930 m. tarnavo Klaipėdos krašto pasienio policijoje. 1938 m. gyv. Kaune. 1927 m. pareiškime – Alfonsas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10081, išduotas 1938-06-30.

Juozas Pilinkus (g. 1898-02-06 Daužnagių k. Pašušvio vlsč. (Radviliškio r.). Mirė 1919-07-11). Metrikuose – Pilinkevičius. Įstojo sav. 1919-01-22. Kautynėse prie S. Grinveldo dingo be žinios. Iki karo tarnybos gyveno Raseinių apskr. Šiluvos vlsč. Kepurininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9822, išduotas 1936-08-07.

Juozas Plačinskas (g. 1895-10-29 Varkalių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919-02-06–1920-09-31. 1928 m. gyv. Šiluvos vls. Žalakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1290, išduotas 1928-11-14.

Aleksas Pranaitis (g. 1886-09-20 Grigaičių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-03-26–1920-05-01. 1929 m. gyv. Šiaulių aps. Šiaulėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3990, išduotas 1929-11-13.

Juozas Pranaitis (g. 1900-02-06 Trakų k. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-04-15–1922-11-07. 1922–1929 m. gyv. Pagėgių mst. 1930 m. gyv. Raseinių aps. Šiluvos vlsč. Lyduvėnų gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7759, išduotas 1931-12-31.

Jonas Pranckevičius (g. 1902-02-08 Šiluvos mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-01-22–1920-02-29, pašauktu – 1924-01-13–1924-12-16. 1931 m. gyv. Šiluvos vlsč. Roglaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7794.

Stasys Ramanauskas (g. 1898-06-25 Katauskių dv. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921-10-11. 1930 m. gyv. Šiluvos vlsč. Žaiginio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6219, išduotas 1931-01-22.

Jonas Ranckevičius (g. 1902-02-08 Šiluvos mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-01-22–1920-02-29, pašauktu – 1924-01-13–1924-12-16. 1931 m. gyv. Šiluvos vlsč. Roglaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7794, išduotas 1932-01-15.

Antanas Rimkus-Rimkevičius (g. 1898-05-03 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vlsč. (Jurbarko r.). Tarn. sav. 1919-07-07–1920-04-01, paleistas dėl sveikatos, 1916-10–1919-06-15 prad. m-klos mokyt. Raseiniuose. 1930 m. gyv. Šiluvoje, buvo vlsč. sekretor. 1931 m. gyv. Raseiniuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9027, išduotas 1933-02-28.

Antanas Saunoris (g. 1900-01-15 Šiluvos mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Apdov. Tarnavo 1919-01-21–1921-11-28. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Šiluvos vlsč. Lapučių–Kelminų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7034, išduotas 1931-06-25.

Vladas Stankaitis (g. 1898-08-28 Lyduvėnų mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-02-10–1920-10-20. 1935 m. gyv. Šiluvos vlsč. Zakeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9720, išduotas 1936-02-29.

Juozas Stoškus (g. 1893 m. Bogužių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-01-21–1920-02-22. 1928 m. gyv. Šiluvos vlsč. Zalakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1694, išduotas 1929-02-19.

Jonas Šlikas (g. 1902-08-21 Klėtkininkų k. Pajevonių vlsč. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919-03-19–1920-09-07. 1928–1932 m. tarnavo pasienio policijoje Vilkaviškio aps. Žemės gavo Raseinių aps. Šiluvos vlsč. Jurgaičių k. 1939 m. perėjo iš LKKSS Raseinių sk. į Kauno skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5628, išduotas 1930-09-30.

Antanas Šukys (g. 1898-06-09 Aleknaičių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-04-25–1920-08-06. 1931 m. gyv. Raseinių aps. Šiluvos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7423, išduotas 1931-10-10.

Titas Šukšta (g. 1891-02-12 Reksčių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Apdov. Ats. grandinis. Tarnavo 1919-01-17–1921-04-13, 1921-09-15–1922-09-16. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1754, išduotas 1929-03-16.

Marcelinas Šventickas (g. 1895-08-01 Aukštapolio k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-04-03–1920-07-28. 1930 m. gyv. Šiaulių aps. Padubysio vlsč. Sakalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5107, išduotas 1930-05-30.

Antanas Urbonavičius (g. 1899-03-06 Dapkaičių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-05-24–1921-11-17. 1930 m. gyv. Šiluvos vlsč. Kaulakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7172, išduotas 1931-08-31.

Petras Vaičas (g. 1896-08-11 Šiluvos mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-01-22–1921-03-01. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Tytuvėnų vls. Pumpurų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7123, išduotas 1931-06-25.

Vladas Vaičiulis (g. 1886-01-12 Palapišių vns. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 191- 01-20–1920-03-20. 1930 m. gyv. Tytuvėnų vlsč. Budraičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6060, išduotas 1930-12-15.

Jonas Vaičiūnas (g. 1899-02-07 Kušeliškių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 191- 05 24–1921-11-05. 1940 m. gyv. Kelmės vlsč. Suvartuvos k. Apdov. neįteiktas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10279, išduotas 1940-06-30.

Bronius Vaičius (g. 1898 m. Šiluvos mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-01-21–1921-10-07. 1928 m. Raseinių aps. Šiluvos vlsč. Vaisiūnų dv. (Saugų k.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 874, išduotas 1928-08-31.

Juozas Vaičius (g. 1896-05-25 Spandotų k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-02-06–1921-11-21. 1929 m. gyv. Šiluvos vlsč. Kaulakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2913, išduotas 1929-06-26.

Antanas Vičas-Vičiūnas (g. 1898-05-27 Bardiškių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Ats. viršila. Sav. 1919-01-23–1921-12-10. 1930 m. gyv. Šiluvos vlsč. Žalakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5524, išduotas 1930-08-11.

Jonas Vilbutas (g. 1899-05-26 Šiluvos mstl. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Mirė 1935-0- 29. Sav. 1919-01-22–1921-12-01. Buvo sužeistas. 1929 m. gyv. Šiluvos vls. Akmenės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3283, išduotas 1929-07-30.

Balys Virvila (g. 1899-09-17 Bardiškių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Mirė 1919-02-19. Tarnavo nuo 1919-01-22. Mirė R. Kryžiaus ligoninėje. Apdov. prašė tėvas, gyv. Bardiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7625, išduotas 1931-11-16.

Juozas Volskis (g. 1897-02-23 Kepurninkų k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Grandinis. Tarnavo 1919-01-22–1921-11-24. 1929 m. gyv. Tytuvėnų vls. Kubilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5888, išduotas 1930-11-11.

Petras Žickis (g. 1894-11-19 Skudžiūnų k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-06-15–1920-04-17, paleistas dėl sveikatos. 1929 m. gyv. Šiluvos vls. Žalakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4514, išduotas 1930-02-15.

Jonas Žilinskas (g. 1897-08-27 Sargelių k. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Mirė 1920-06-21 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Tarnavo nuo 1919 01 22. Apdov. prašė motina, gyv. Šiluvos vls. Burbiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8585, išduotas 1932-06-16.

 

 

ŽAIGINIO VALSČIAUS SAVANORIAI

Julius Valiušis (g. 1899-01-17 Tendžiogalos k. Žaiginio vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-04-02–1921-10-23. 1928 m. gyv. Pašušvio vlsč. ir dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1964, išduotas 1929-03-26.

 

VIDUKLĖS VALSČIAUS VYTIES KRYŽIAUS KAVALIERIAI

Antanas Astasevičius (g. 1897-01-17 Pyragių k. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-01-21–1921-10-07. 1930 m. gyveno gimtinėje. Apdovanotas Vyties Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6555, išduotas 1931-03-26.

Vincas Gudavičius (g. 1896 m. Antapošių k. Viduklės valsč., mirė 1959-12-28 Viduklėje).

Antanas Jakubauskas (g. 1897-09-24 Dedvinų k. Viduklės valsč., mirė Lioliuose.)

Stasys Ričkus (g. 1896-05-22 Vaibalų k. Viduklės valsč., mirė 1967-08-10 Joniškyje).

Rumša Zigmas (g. 1897-08-27 Ardiškių k. Viduklės valsč., mirė 1984-10-11 Viduklėje).

 

VIDUKLĖS VALSČIAUS SAVANORIAI

Ignas Astrauskas (g. 1894-03-03 Kražių mstl. Kražių vlsč. (Kelmės r.). Metrikuose – Jastrauskas. Tarnavo 1919-02-06–1920-03-22. 1929 m. gyv. Viduklės vlsč. Aukškelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5183, išduotas 1930-06-25.

Viktoras Beržinskas (g. 1902-03-24 Raseinių mst. (Raseinių r.). Tarnavo 1920-09-09–1922-10-08. 1929 m. gyv. Raseinių apskr. Viduklės vlsč. Užumedžio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2972, išduotas 1929-06-26.

Vincas Buzius (g. 1900-08-02 Užumedžio k. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-06-15–1922-04-01. Sav. LKKSK 12 20, prot. Nr. 223. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8963, išduotas 1932-12-31.

Antanas Dabašinskas (g. 1893-07-10 Raseinių mst. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920-10-19–1921-11-22. 1929 m. gyv. Viduklės vlsč. Užumedžio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2960, išduotas 1929-06-26.

Pranas Giedraitis (g. 1896-11-25 Blinstrubiškių dv. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-04-30–1922-07-05. Sav. LKKSK 1935-04-24, prot. Nr. 302. 1934 m. gyv. Raseinių vlsč. Bagdoniškės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9607, išduotas 1935-05-29.

Ignas Jasinskas (g. 1896-11-03 Sujainių k. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919-01-17–1921-11-28. 1931 m. gyv. Jurbarko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5580, išduotas 1930-0925.

Jonas Jasiulis (g. 1894-06-24 Garyšių dv. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-02-01–1920-03-22. 1929 m. gyv. Viduklės vlsč. Jūkainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3180, išduotas 1929-07-30.

Juozas Jasiulis (g. 1899-08-29 Rimkiškių k. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-04-10–1921-10-18. 1929 m. gyv. Viduklės vlsč. Užumedžio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4642, išduotas 1930-02-15.

Antanas Jaskis (g. 1896-10-18 Lipkiškės k. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-04-11–1922-01-11. 1930 m. gyv. Tytuvėnų vlsč. Medvalakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6430, išduotas 1931-02-28.

Vladas Kačinskas (g. 1904-03-13 Viduklės mstl. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-06-21–1920-09-24, pašauktu – 1925-11-01–1926-04-30. 1928 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3324, išduotas 1929-07-31.

Juozas Karkonas (g. 1905-01-30 Kyviškės dv. Šiluvos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920-11-01–1922-02-02. 1929 m. gyv. Viduklės vlsč. Trepėnėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2790, išduotas 1929-06-26.

Petras Baltraus Klikna ( g. 1898-10-11 Lauksminiškės k. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-04-01–1921-10-10. 1929 m. gyv. Jurbarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5538, išduotas 1930 08 11.

Izidorius Kučinskas (g. 1902-02-15 Viduklės mstl. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-01-22–1921-11-08. 1927 m. gyv. Nemakščiuose. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 677, išduotas 1928-08-29.

Jonas Makaras (g. 1900 m. Dargužių k. Lygumų vlsč. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919-04-08–1922-10-15. Sav. LKKSK 1936-02-05. 1935 m. gyv. Raseinių apskr. Vaišviliškių k. , vėliau – Viduklės gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9715, išduotas 1936-02-29.

Vladas Meinikis (g. 1896-03-25 Garyšių dv. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Įst. sav. 1919-02-09. Sav. LKKSK 1933-10-03 prot. Nr. 249. 1933 m. gyv. Viduklės vlsč. Paupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9296, išduotas 1933-10-24.

Juozas Mockus (g. 1897-10-01 Akminių k. Kražių vlsč. (Kelmės r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919-03-03–1921-11-13. 1936 m. gyv. Viduklės vlsč. Šienlaukio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9750, išduotas 1936-04-30.

Simas Narbutas (g. 1900-10-02 Viduklės mstl. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919-06-13–1921-06-05. 1929 m. gyv. Raudonės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3505, išduotas 1929-08-21.

Vladas Norvaiša (g. 1901-01-01 Nemaršionių k. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Mirė 1919-02-23. Prieš kariuomenę gyv. Tauragės apskr. Eržvilko vls. Pikelių k. Įst. sav. 1919-02-09. Per neatsargumą nušautas sargyboje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8870, išduotas 1932-11-30.

Stasys Ričkus (g. 1896-05-22 Vailabų k. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919-06-21–1921-0513. 1928 m. gyv. Šiaulių aps. Joniškio vlsč. Gataučių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2307, išduotas 1929-04-24.

Zigmas Rumša (g. 1897-09-15 Ardiškių k. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Mirė 1984 10 11 JAV, Čikaga. Vyr. ltn. 1918 12 15–1919 02 03 – Viduklės milicijos vadas. 1919 02 13 įstojo sav. į Karo m-klą. 1940 m. suteiktas plk. ltn. laipsnis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 288, išduotas 1928 06 09.

Antanas Saunoris  (g.1899-03-04 Naukaimio k. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Mirė 1970-04-30 Vilniuje. Vyr. ltn. Įstojo 1919-07-10, dalyvavo kovose. 1920-11-15 pasiųstas į Karo m-klą, ją baigė 1921-12-18. Tarnavo iki 1941 m. Represuotas, nuteistas 8 m. 1948 m. grįžo į Vilnių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 668, išduotas 1928-08-29.

Stasys Šulskis (g. 1893-09-30 Blinstrubiškių k. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo nuo 1919-03-07. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Kelmės vlsč. Liolių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3704, išduotas 1929-10-21.

Antanas Tamavičius (g. 1894-11-21 Vailabų k. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-02-22–1922-04-08. 1930 m. gyv. Batakių vlsč. Lybiškių gel. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9128, išduotas 1933-04-26.

Antanas Urbutis (g. 1898-06-11 Stonų k. Raseinių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-03-28–1921-10-25. 1929 m. gyv. Viduklės vlsč. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4384, išduotas 1930-01-31.

Juozas Zdanys (g. 1902-02-25 Viduklės mstl. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1920-10-22–1922-12-13. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3122, išduotas 1929-06-26.

Antanas Žukauskas (g. 1900-01-18 Trepėnų k. Viduklės vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-02-22–1922-04-06. 1929 m. gyv. Viduklės vlsč. Bagdonavos dvare Trapėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2762, išduotas 1929-05-31.

 

Sudarant sąrašus naudota „Lietuvos valsčių“ serijos „Versmės“ leidyklos informacija, laikraštis „Naujas rytas“ 1991-07-25, Raseinių krašto istorijos muziejaus muziejininkų surinkta informacija.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui