Prezidentas A.Smetona Raseiniuose

  • Paskelbė: Gintarė Norkienė
  • Paskelbta: 2019-06-14

Šiemet sukanka 100 metų, kai Antanas Smetona (1874–1944)buvo išrinktas pirmuoju atkurtos Lietuvos valstybės Prezidentu. Seimo nutarimu 2019-ieji paskelbti Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos valstybės Prezidento A. Smetonos metais.

Būdamas valstybės vadovu jo Ekscelencija lankėsi daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių, dalyvavo įvairiuose renginiuose, tautos ir kariuomenės šventėse, bendravo su žmonėmis. Raseinių krašto istorijos muziejaus rinkiniuose yra leidinių ir fotografijų, kuriose Prezidentas A. Smetona užfiksuotas renginiuose Raseinių krašte. Tarpukario metų leidinyje „Savanoris“ yra žinutė: „1927 m. liepos mėn. 19 d. apsilankius Raseiniuose Respublikos Prezidentui, apskrities savanoriai organizuotai ir gausingai sutiktuvėse dalyvavo“. 

Prezidentas A. Smetona 1934 m. birželio 24 d. dalyvavo atidengiant skulptoriaus Vinco Grybo sukurtą Nepriklausomybės paminklą Raseiniuose. Šalia paminklo pasodino ąžuoliuką, kuris aikštėje žaliuoja iki šiol. Po iškilmių aikštė (buvusi prekyvietė) – pavadinta Prezidento A. Smetonos aikšte. Paminklas oficialiai vadintas Nepriklausomybės, žmonių perkrikštytas Jonu, vėliau pavadintas „Žemaičio“ vardu.

1939 m. liepos 9 d. Raseiniuose įvyko iškilmingas Žemaičių plento atidarymas. Šventėje dalyvavo Respublikos Prezidentas A. Smetona, arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas ir kiti aukšti pareigūnai. Šventė prasidėjo Kaune, prie VIII forto. Dalyviai vyko plentu, sustodami programoje numatytose vietose. Pirmas sustojimas – Ariogaloje prie Gediminaičių stulpų. Svarbiausios iškilmės įvyko Raseiniuose, aikštėje prie kareivinių. Arkivyskupas metropolitas J. Skvireckas aukojo iškilmingas mišias, šventino naująjį plentą.

1939 m. rugsėjo mėnesį Ariogaloje buvo konsekruota dabartinė Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia. Iškilmėse taip pat dalyvavo Prezidentas A. Smetona ir kiti aukšti valdžios atstovai. 

Įspūdingiausias susitikimas su Prezidentu A. Smetona raseiniškiams ir kitiems žemaičiams buvo Nepriklausomybės paminklo atidengimo šventė. Lietuvos šaulių laikraštyje „Trimitas“ 1934 m. birželio mėn. Nr. 26. straipsnyje „Nepriklausomybės paminklo atidengimas ir šaulių šventė Raseiniuose“ rašyta: „Visi keliai, vieškeliai, visokiausios susisiekimo priemonės buvo kimšte prikimštos linksmų žemaičių veidų, visi skubėjo į milžinišką laisvo džiaugsmo šventę. Ir prigužėjo į Raseinius žemaičių iš arti ir iš toli, kaip rengėjai sako, apie 25000...“.

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui