Raseiniuose kultūros įstaigų darbuotojai mokėsi mąstyti kūrybiškai

  • Paskelbė:
  • Paskelbta: 2017-03-09

Diegti ir plėtoti kūrybos inovacijas Lietuvoje – nėra lengva užduotis. Net ir todėl, kad pati sąvoka „inovacijos“ kultūros srityje daugelio vis dar suprantama labai siaurai. VšĮ Ateities visuomenės institutas 2015 metais inicijavo savivaldybių kultūros įstaigų inovatyvumo tyrimą. Jo duomenimis, didžioji dalis respondentų nėra susipažinusi su „inovacijų“ sąvoka ir galimomis jos reikšmėmis. Atsižvelgdamas į inovacijų būtinybę šalies kultūros įstaigose, Ateities visuomenės institutas, kartu su VšĮ Lietuvos inovacijų centru, integruodami partnerių norvegų rekomenduotą ir Norvegijoje gana populiarų kūrybinio mąstymo metodą (angl. „design thinking method“), sukūrė naują mokymų programą Lietuvos kultūros įstaigoms. Mokymai vyko 10-tyje šalies savivaldybių, tarp jų – ir Raseiniuose, kur susirinko ne tik Raseinių regiono kultūros įstaigų atstovai, tačiau ir dalyviai iš tolimesnių miestelių – net iš Jurbarko ir Kruonio.

Dalindamiesi įspūdžiais po tris dienas trukusių mokymų, dalyviai itin džiaugėsi sužinoję svarbius niuansus bei akcentus rengiant paraiškas ES struktūrinių fondų finansavimo priemonėms, gavę teorinių žinių apie lėšų pritraukimo strategijas, tačiau labiausiai juos džiugino praktinės užduotys, orientuotos į dalyviams aktualius klausimus bei paskatinimą mąstyti kūrybiškai. Vėliau būtent realių Raseinių krašto istorijos muziejaus klausimų sprendimai tapo mokymų ašimi – į komandas suskirstyti dalyviai sugeneravo tris kūrybines inovacijas, kurios galėtų būti įgyvendintos. Pirmoji – keliaujantis muziejus, jungiantis Raseinius, Šiluvą, Kėdainius ir Kelmę, kurio tikslas – pritraukti žmonių į kultūros įstaigas. Antroji idėja – muziejaus patalpas pritaikyti kūrybinėms laboratorijoms, kuriose galėtų vykti įvairūs mokymai, įmonių strateginės sesijos ar kiti gyventojų poreikius atitinkantys užsiėmimai. Trečioji mintis – Raseinių krašto istorijos muziejaus koncepcijos atnaujinimas, sujungiant ir leidžiant lankytojui muziejuje patirti praeitį, dabartį, ateitį – per praeityje egzistavusio kalėjimo ir šiuo metu esančio muziejaus ekspozicijas bei ateityje planuojamų įsteigti kūrybinių laboratorijų panaudojimą. Iš kitų mokymų ciklų, šie išsiskyrė būtent tuo, kad visos trys dalyvių sugeneruotos idėjos galiausiai susijungė į vieną bendrą koncepciją. 

Pasak organizatorių, mokymai Raseiniuose praėjo sėkmingai – buvo pasiekti sutarti tikslai, dalyviai nuoširdžiai įsitraukė, sužinojo gana daug naujos naudingos informacijos, buvo paskatinti inovacinei veiklai, dalijosi patirtimi, gimė daug naujų idėjų, išvystytos net kelios koncepcijos. Įgyvendinti sukurtas koncepcijas nėra privaloma, kadangi tikslas buvo parodyti, kaip jas kurti, kad ateityje kultūrų įstaigų darbuotojai galėtų patys spręsti visus iškilusius iššūkius. Vis dėlto, mokymų organizatoriai išreiškia viltį, kad mokymu metu sugeneruotos idėjos taps stimulu kurti ir įgyvendinti naujus projektus rajone.

„Džiugu, kad tik paskelbus mokymų programą, per pirmąsias tris dienas užsiregistravo net 140 dalyvių – vadinasi, programa yra aktuali ir pasiūlyta labai laiku“, – pastebi VšĮ Ateities visuomenės instituto direktorė dr. E. Furman. Vertindama jau įvykusius mokymų ciklus, dr. E. Furman pabrėžia, kad projekto komanda liko maloniai nustebinta kultūros įstaigų darbuotojų kūrybingumu ir turimų idėjų kiekiu. Pastebėta, kad turimoms idėjoms įgyvendinti dažnai pritrūksta patirties. Ateityje planuojamuose mokymuose ketinama dalyvius skirstyti ir pagal skirtingus kultūros įstaigų pažangos bei edukacijos lygius.

Projektas „Regionų savivaldybių kultūros įstaigų kompetencijų ugdymas paslaugų modernizavimo, kūrybos inovacijų diegimo ir erdvių įveiklinimo srityse“ finansuojamas 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Lietuvos Respublikos lėšomis. Projektą įgyvendina VšĮ Ateities visuomenės institutas. Projektas apima regionuose suformuotą savivaldybių kultūros įstaigų tinklą, kurį sudaro vietos bibliotekos, muziejai ir kultūros centrai.

 

Daugiau informacijos: 

Auksė Statauskienė
Projekto vadovė

El. p. project@futuresoc.com

www.futuresoc.com 

Nepamirškite padėkoti autoriui