Raseinių krašto žydai. Gyvenimai ir likimai Raseiniai Region Jews. Their Lives and Fates

S. Jokučio leidykla-spaustuvė, Klaipėda, 2018. Tiražas 3000 vnt., 271 psl., iliustruota. Knyga lietuvių ir anglų kalbomis. Vertėja – Diana Guogienė. 

Tai antroji muziejininkės L. Kantautienės knyga apie Raseinių krašto žydus, skirta holokausto aukų atminimui. Knyga papildyta dokumentais, litvakų atsiųstomis nuotraukomis ir prisiminimais. Atskleistas žydų bendruomenės indėlis į Lietuvos valstybės kūrimą, nušviesta visuomeninė veikla Raseinių mieste ir apskrityje. Knygoje rasite duomenų apie holokaustą, žydų tremtinių sąrašą, žydų gelbėtojų sąrašą, arti tūkstančio holokausto aukų, gyvenusių Raseinių krašte, vardų ir pavardžių ir kt.

Atnaujinta: 2024-01-26