Sakralinis menas

Sakralinio meno ekspozicija skirta Žemaičių krikšto 600 metų ir Žemaičių vyskupystės įkūrimo jubiliejaus paminėjimui ir garsinimui. Dalis ekspozicijos skirta bažnytinio meno pristatymui, šiuo metu liturgijoje nebenaudojamai atributikai.

Čia eksponuojamos sakralinės vertybės iš Šiluvos, Ugionių, Viduklės, Raseinių ir kt. bažnyčių. Kitoje ekspozicijos dalyje – lietuvių liaudies sakralinis menas: koplytstulpiai, koplytėlės, kryželiai, šventųjų skulptūrėlės. Šie darbai iš mūsų krašto žmonių gyvenamosios aplinkos: medinių trobų, kiemų ir pakelių.

Vienetiniai dievdirbių kūriniai atskleidžia meistro talentą bei kūrybiškumą, tradicijų tęstinumą, intencijas ir apeigas.

Atnaujinta: 2024-01-26