Blaivybės ištakos

  • Paskelbė: Gintarė Norkienė
  • Paskelbta: 2019-04-01
  • Kategorija: Parodos

Blaivybės ištakos

Minint Žemaičių vyskupijos 600 metų jubiliejų, atsigręžiame į prabėgusią šešerių jos amžių istoriją, kurioje ryškiai regime jos dvasinius vadovus, kėlusius ir propagavusius blaivybės idėją, kaip vieną iš oraus gyvenimo sąlygų.

Blaivybės idėjos įvairių moralinių visuomeninių sąjūdžių formomis gimė tolimuose kraštuose. Uoliai priimtos aktyviosios visuomenės, netruko jos pasiekti buv. Abiejų Tautų Respublikos sienas. Žemaičių vyskupijos dvasininkija domėjosi, kuo gyvena kaimyniniai regionai, apie tai žinių sėmėsi iš įvairios lenkiškos spaudos. Popiežius Pijus IX 1851 m. patvirtino vokiečių kardinolo Diepenbrocho parengtus blaivybės brolijų nuostatus, kurie daugeliui kraštų tapo pavyzdiniai. Tačiau Lietuvoje civilinė Rusijos caro administracija tokių brolijų steigti neleido.

Dėl to XIX a. viduryje Žemaičių vyskupijoje išplitęs blaivybės judėjimas buvo labiau religinis moralinis (dvasininkų vadovaujamas). Visų pirma buvo remiamasi šiuo evangeliniu perspėjimu: „Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų girtybės ir kasdienių rūpesčių...“ (Lukas,0k. 21. 34). Žemaičių vyskupystėje tokio religinio-moralinio judėjimo pirmeiviais tapo Šiaulių klebonas kun. Ignacas Štachas ir Šiaulėnų klebonas kun. Augustinas Kybartas. Neilgai trukus nuo kun. I. Štacho mirties (1854 m.) blaivybės brolijų veiklą jau visos vyskupijos mastu išjudino vysk. Motiejus Valančius ir jo aplinka.

Žemaičių vyskupystės muziejaus rinkinyje sukauptas nemažas blaivybei skirtų leidinių kiekis. Būtent jų, t. y. rašytinio ir sakytinio žodžio dėka blaivybės idėjos plito visų mūsų visuomenės sluoksnių tarpe. Parodoje metodiškai atspindėtos blaivybės sąjūdžio Lietuvoje idėjos ištakos.

Išskirtinis eksponatas parodoje – pirmasis leidinys blaivybės tema „Veikalas apie girtavimą“ išleistas 1818 m. lenkų kalba, jo autorius – medicinos ir filosofijos mokslų daktaras Jokūbas Šimkevičius g. 1775 m. liepos 3 d. Raseinių apskrityje. Daugiau apie gydytoją J. Šimkevičių:http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LF00/Libertas_Klimka._Jok%C5%ABbas_%C5%A0imkevi%C4%8Dius_-_gydytojas,_visuomenininkas,_filantropas.LF3000A.pdf

 

Antanas Ivinskis

Žemaičių vyskupystės muziejaus vedėjas

 

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos