Veikla vinjete

Print
Category: Veikla
Published Date
Written by Muziejus Hits: 4367

naujos veiklos

Veikla: Finansinių ataskaitų rinkiniai

Print
Category: Veikla
Published Date
Written by Super User Hits: 4932

Finansinės ataskaitos pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20 VSAFAS 4 priedas

Finansinės ataskaitos pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20 VSAFAS 4 priedas

Finansinės ataskaitos pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20 VSAFAS 4 priedas

Finansinės ataskaitos pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis:

Finansinės buklės ataskaita

Finansiniu ataskaitu rinkinys

Finansinės ataskaitos pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis:

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20 VSAFAS 4 priedas

Aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis:

Finansinės būklės ataskaita

20 VSAFAS 4 priedas ir aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis:

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20 VSAFAS 4 priedas

Aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis:

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos 20 VSAFAS 4 priedas

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

 Aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis:

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20 VSAFAS 4 priedas

Finansinės ataskaitos pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis: 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20 VSAFAS 4 priedas

Veikla: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Print
Category: Veikla
Published Date
Written by Super User Hits: 4844

Biudžeto vykdymo ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis:

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 1

Forma Nr. 2

Forma Nr. 2, kt. programos

Forma Nr. 4

Biudžeto vykdymo ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis:

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 1

Forma Nr. 2

Forma Nr. 2, kt. programos

Forma Nr. 4

Biudžeto vykdymo ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis:

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 1

Forma Nr. 2

Forma Nr. 4

Biudžeto vykdymo ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis:

Biudžeto aiškinamasis raštas

Forma Nr. 1 ir Nr. B-1

Forma Nr. 2

Forma Nr. 4

Biudžeto vykdymo ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis:

Biudžeto aiškinamasis raštas

Forma Nr.1 ir priedai 6, 7

Forma Nr.2

Forma Nr. 4

Biudžeto vykdymo ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis:

Biudžeto aiškinamasis raštas   Forma Nr.1 Forma Nr. 4

Biudžeto vykdymo ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis:

Biudžeto ataskaita

Biudžeto aiškinamasis raštas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ketvirtinė atakaita 2016m. kovo 31d.

Mokėtinų ir gautų sumų ketvirtinė ataskaita 2016m. kovo 31d.

Biudžeto vykdymo ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis:

Biudžeto ataskaita

Biudžeto aiškinamasis raštas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI metinė ataskaita 2015m. gruodžio 31d.

Mokėtinų ir gautų sumų metinė ataskaita 2015m gruodžio 31d.

Biudžeto vykdymo ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis:

Biudžeto ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis:

Biudžeto ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis:

Biudžeto ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis:

Biudžeto ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis:

Biudžeto ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita pagal 2013m. gruodžio 31 d. duomenis:

Biudžeto ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis:

Biudžeto ataskaita

Veikla: Darbo užmokestis

Print
Category: Veikla
Published Date
Written by Super User Hits: 5728


RKIM DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS


Raseinių krašto istorijos muziejaus darbuotojų

vidutinis priskaičiuotas (bruto) darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, 2016 m., Eur

Vidutinis darbo užmokestis 2017 m., Eur

 

I ketv.

 

II ketv.

 

III ketv.

 

IV ketv.

Direktorius

1

1014,06

1014,12

1014,12

1014,12  

 

Vyriausiasis fondų saugotojas

1

658,50

658,92

698,18

 698,18

 

Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams:

Muziejininkas

6

550,04

553,96

 554.63

554.63

 

Muziejininkas

1

461,50

429,10

 430.65

430.65

 

Dailininkas-muziejininkas

1

604,49

573,91

 574.20

574.20

 

Padalinio vadovas

1

577,11

573,91

 -

 -

 

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

509,81

486,80

-


 -

 

Ekskursijų vadovas

1

456,79

429,10

 430.65

 430,65

 

Aptarnaujantis personalas:

Darbininkas

2

369,17

380,00

 380.00

 380,00

 

Valytojas

3

369,17

380,00

 380,00

 380,00

 

Salių prižiūrėtojas

1

365,00

380,00

 380,00

 380,00

 

Vairuotojas

1

400,58

429,10

 430,65

 430,65


 

 

 


Raseinių krašto istorijos muziejaus darbuotojų

vidutinis priskaičiuotas (bruto) darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, 2015 m., Eur

Vidutinis darbo užmokestis 2016 m., Eur

 

I ketv.

 

II ketv.

 

III ketv.

 

IV ketv.

Direktorius

1

897,17

1014,06

1014,06 

1014,06

1014,06  

Vyriausiasis fondų saugotojas

1

570,11

653,91

 653,91

651,43

674,76

Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams:

Muziejininkas

7

517,32

501,82

 501,82

588,95

 608,00

Dailininkas-muziejininkas

1

564,79

537,83

537,83 

  644,33

 671,00

Padalinio vadovas

1

548,20

537,83

537,83 

608,83 

 623,93

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

397,68

408,96

460,08 

  575,10

 595,10

Ekskursijų vadovas

1

431,40

408,25

408,25 

497,00 

 513,67

Aptarnaujantis personalas:

Darbininkas

2

320,83

350,00

350,00 

 380,00

 396,67

Valytojas

3

322,75

350,00

350,00 

  380,00

 396,67

Salių prižiūrėtojas

1

312,50

350,00

350,00 

  380,00

 380,00

Vairuotojas

1

340,37

355,00

378,66 

 426,00 

 442,67