Nuorodos

Print
Category: Uncategorised
Published Date
Written by Super User Hits: 6612

raseiniu sav            atrask ras

Eksponatai kuriuos verta pamatyti FEISBUKe  Lietuvos muziejai logotipas naujas   logo lobiai 140 104

LIMIS logo      logo limis centras 500x400      Kult pav skaitm logo lietuviskas pakoreguotas I 

logo muzieju kelias 2013 1 d

 

 


Pažinkime Raseinių krašto senąsias sodybas 

https://youtu.be/GtEJTRK7BbY


Velykinė paroda Raseinių krašto istorijos muziejuje

https://youtu.be/Ii1WHKuOrU4 


Čia tiek atminimų atranda širdis!

https://youtu.be/aWEuBSwyg5w   


Betygalos muziejus

https://youtu.be/ndsT6Ao3zMQ


Poeto Maironio tėviškė

https://youtu.be/xyThH7UEgQI


Simono Stanevičiaus gimtoji sodyba

https://youtu.be/L-4_PmBp8ig


Raseinių krašto istorijos muziejus

https://youtu.be/LORGXK2UsF8


Raseinių rajono metaliniai kryžiai, saulutės Id.

https://www.youtube.com/watch?v=m2TCXx2VC_0


Raseinių krašto senoji kryždirbystė

https://www.youtube.com/watch?v=CldlUxm6wAg


Raseinių rajono metaliniai kryžiai, saulutės IId.

https://www.youtube.com/watch?v=OSCkkSwmG0g


Leidiniai, publikacijos

Print
Category: Uncategorised
Published Date
Written by Super User Hits: 7093

Leidiniai ir publikacijos

                                                

VIRSELIS 1

Apie albumą „Lietuviški raštai iš Sibiro tolių“

„Lietuviški raštai iš Sibiro tolių“ – tai į skaitytojo širdį orientuotas tremtyje kurtų rankdarbių albumas, Raseinių krašto istorijos muziejaus ir Lietuvos kultūros tarybos lėšomis išleistas 2016 m. pabaigoje.

Praeitį padeda suvokti įvairūs šaltiniai: dokumentai, publikacijos, statistikos duomenys, tačiau vertybines žmogaus pozicijas ir pasaulėžiūrą prasminga tyrinėti per emocinę kultūrą, kasdienio gyvenimo detales. Ypač autoritarinio ir represinio režimo, tremties sąlygomis, kai asmenį bandyta nužmoginti brutalia jėga, alkiu, šalčiu, siaubinga buitimi, o dokumentus ir statistiką begėdiškai klastoti. Apie lietuvių gyvenimą tremtyje yra išleistų atsiminimų, mokslinių straipsnių – jie neabejotinai svarbūs, jaudinantys. Šis albumas pasakoja vaizdais, kurie komentuojami leidinio straipsniuose. Straipsnių autorės – LGGRTC Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė ir RKIM muziejininkė Loreta Kordušienė. Tikimės, kad tremtyje kurtų rankdarbių albumas pasieks savąjį tikslą.


Pietryciu Zemaitijos  kryzdirbystes savitumo bruozaiPietryčių Žemaitijos kryždirbystės savitumo bruožai

 

Sudarė: V. Tarvydienė, L. Kantautienė. Atsakingas     redaktorius St. Gutautas. Išleido UAB „Žuvėdra“, spausdino Standartų spaustuvė. Vilnius, 2015 m.

Leidinys skirtas visiems, besidomintiems Lietuvos istorija ir jos paveldu – mediniais paminklais, kuriais garsėjame visame pasaulyje. Kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės neišnyko iš mūsų kraštovaizdžio. Sunykusių paminklų vietoje statomi nauji, todėl pateikta medžiaga labiausiai naudinga tiems, kurie myli ir tęsia senąsias tradicijas.Raseiniu krasto istorijos muziejaus rinkiniai. LovatiesesRaseinių krašto istorijos muziejaus rinkiniai

Sudarė V. Tarvydienė. Leidinyje pateikiama dalis lovatiesių, saugomų Raseinių krašto istorijos muziejuje. Leidinys iliustruotas fotografijomis. Naudota Raseinių krašto istorijos muziejaus eksponatų inventorinių knygų informacija. Spausdino IĮ M stilius, Raseiniai, 2014 – 36 p. Tiražas 200 egz.

knyga

Raseinių krašto medinės architektūros tradicija

Sudarė: L. Vapsevičienė, V. Tarvydienė. Atsakingas redaktorius St. Gutautas. Išleido „Žuvėdra“, spausdino Standartų spaustuvė. 2013 m. Leidinyje pristatoma unikali Raseinių krašto kultūros paveldo dalis – medinė architektūra. Tai senųjų sodybų mediniai statiniai, dvarų sodybų architektūra, mažoji architektūra. Leidinys gausiai iliustruotas dabarties ir archyvinėmis nuotraukomis, planais, brėžiniais.   Edukacinės veiklos užduočių sąsiuvinis 

 

Raseinių krašto istorijos muziejus išleido leidinuką „Edukacinės veiklos užduočių sąsiuvinis“. Šis leidinys skirtas edukacinei veiklai. Jame pateikiame muziejaus edukacinė programa, užduotys, nuotraukos iš įvairių užsiėmimų. Edukacinė muziejaus programa yra labai įvairiapusė ir plati. Ji apima krašto istoriją, dailę, etnokultūrą ir skirta įvairaus amžiaus grupėms: pradedant ikimokyklinių įstaigų auklėtiniais, pradinių klasių mokiniais ir baigiant vyresnėms klasėms. Edukacinė veikla yra sisteminga, pritaikyta prie mokyklų programų. Mokytojai ir mokiniai noriai dalyvauja programose, jų pageidavimu paruošėme užsiėmimus įvairesnėmis temomis, juos papildėme kūrybinio pobūdžio užduotimis.


Raseinių krašto senosios sodybos sudarė V.Tarvydienė, L.Vapsevičienė [2007-2008 m. ekspedicijų metu Raseinių rajone fiksuoto nykstančio kultūros paveldo medinės architektūros tyrimai, fotografijos] Vilnius, 2009.  knyga 

  Dalys iš knygos Tradicinė troba, jos interjeras - svarbi lietuviu kultūros dalis  ,  Mediniai sakraliniai paminklai .
Nėriniai ir mezginiai Raseinių krašto istorijos muziejuje sudarė  G.Jociūtė, L.Vapsevičienė. [Leidinyje pateikiama dalis nėrinių ir mezginių, saugomų Raseinių krašto istorijos muziejuje. Leidinys iliustruotas fotografijoms, grafiniais nėrimo vaizdais.] Vilnius, 2010 - 47 p. Spaudė UAB ,,Petro ofsetas''. Tiražas 500 egz. 

  


 

M. B. Navakauskienė. Betygalos žemė - Vilnius, 2001 – 208 p. UAB leidykla „Alka“, spausdino „Aušros“ spaustuvė. Muziejininkės M. B. Navakauskienės istorinė - dokumentinė apybraiža apie Betygalos žemės praeitį, dabartį, šio krašto žmones. Autorei talkino kraštiečiai habil mokslų daktaras F.  Mačianskas, poetas J.  Nekrošius, istorikas prof. P.  Setkauskis.  

  
Raseinių kraštas - Vilnius, 1996 – 32 p., leidykla „Atkula“, spausdino Adomo Jakšto spaustuvė. Tiražas 8000 egz. Atskiri leidiniai lietuvių, rusų, vokiečių ir anglų kalbomis. Turistinis - reklaminis vadovas su įdėtu Raseinių miesto ir rajono žemėlapiu, gausiai iliustruotas spalvotomis fotografijomis.

  Raseiniai. Nepriklausomybės paminklui „Žemaitis“ – 70 metų

Vilnius, 2004 – 28 p., leidykla „Atkula“. Trumpa paminklo statymo istorija ir istorinės fotografijos su komentaru lietuvių ir anglų kalbomis. Fotografijos juodai baltos iš LCVA, LLMA, Raseinių KIM fondų.

   
 

Vilnius, 2003 – 12 atskirų lapų. Leidykla „Atkula“, spaudė AB „Spauda“. Leidinys išleistas Kultūros ministerijos lėšomis. Spalvotų fotografijų lakštai įvairiapusiškai iliustruoja Raseinių krašto praeitį ir dabartį.


 
Raseinių krašto žydai – Vilnius, 2004 – 272 p. UAB leidykla „Kronta“, spausdino UAB „Adomo Jakšto spaustuvė“. Dokumentų ir straipsnių  rinkinys. Sudarytoja L. Kantautienė. Leidinyje įvairiapusiškai pateikta krašto žydų istorija, paremta archyviniais dokumentais, atsiminimais, kraštotyrine medžiaga. Pateiktas žydų gelbėtojų Raseinių rajone sąrašas. Leidinio reziumė anglų ir rusų kalbomis.Raseinių karšto istorijos muziejus – Vilnius, 2005 – 12 p. Leidykla „Atkula“, spausdino Standartų spaustuvė. Teksto autorės G. Pečkaitienė ir B. Kulpinskaitė. Trumpai apžvelgta muziejaus istorija gausiai iliustruojant ekspozicijų, eksponatų, renginių fotografijomis. Paskutiniai puslapiai skirti trumpai rajono kultūros paveldo apžvalgai.


Raseinių didžioji sinagoga – 2004. Lankstinuką paruošė L. Kantautienė, spauda ir dizainas UAB „Prix Fixe“. Išleista Švietimo kaitos fondo lėšomis. II pasaulinio karo metais sugriautos Raseinių didžiosios sinagogos istorija, paremta dokumentais, iliustruota brėžiniais ir fotografijomis.

   


Raseinių krašto knygnešiai. Lietuviškos spaudos atgavimo 100 – mečiui. 2004. Lankstinuką paruošė L. Vapsevičienė. Raseinių krašto knygnešystės istorija, knygnešių sąrašas, knygnešių keliai Raseinių rajone, jų palaidojimo vietos. Iliustruota keliomis fotografijomis.  


Raseinių gimnazijos direktorius Jonas Kartanas (1890 – 1944). Pirmoji sovietinė okupacija Lietuvoje 1940 06 15 – 1941 06 22. –2004.  Maketuota ir  spausdinta kompiuteriu. Medžiagą iš muziejaus fondų, „Kalno“  vidurinės mokyklos muziejaus, giminaičių atsiminimų surinko ir paruošė L. Kordušienė.  


Vytautas Šikšnys. Gyvenimo ratas sukasi. Tremties dienoraštis – Šiauliai, 2005. – 238 p. Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidykla. Spausdino UAB „Šiaulių knygrišykla – spaustuvė“. Tiražas 500 egz. Tai autentiškas tremtinio dienoraštis, rašytas 1949 – 1958 m. Leidinys gausiai iliustruotas autoriaus gausiai sukurtais piešiniais ir fotografijomis, darytomis tremtyje.  


 I-oji sovietinė okupacija ir genocidas. Mokslinė konferencija. Raseiniai 2005 06 14.– Vilnius 2006 – 48 p. Leidykla „Atkula“, spaudė UAB spaustuvė „Pozicija“. Spaudai parengė L.Kordušienė Leidinyje pateikiami aštuoni konferencijoje skaityti pranešimai.


   

Betygala 2006. Katalogas. Kaunas, 2006 – 20p. L. Balčiūnienės firma „Dimera“. Tiražas 300 egz. 

2006 m. gegužės pabaigoje Betygaloje surengtas dailės pleneras, skirtas dailininko Jono Kuzminskio 100 – mečiui paminėti. Leidinyje užfiksuotos plenero akimirkos, sukurti darbai. 


    


Renginių akimirkos

Print
Category: Uncategorised
Published Date
Written by Super User Hits: 7367

Penktoji respublikinė tautodailės paroda-konkursas

„Tu, jo numylėta Tėvynė!“

DSC 0010 1  DSC 0018 1 

DSC 0044 11  DSC 0032 1

DSC 0059 1  DSC 0078 1

DSC 0088 1  DSC 0099 1

DSC 0103 1  DSC 0106 1

„Misija Sibiras'16“ dalyviai sugrįžo

DSC03889   DSC03896

DSC03974   DSC03996

Raseinių krašto istorijos muziejaus 40-mečio minėjimo šventinės akimirkos

003-20151120   008-20151120

013-20151120   036-20151120

 024-20151120 066-20151120 123-20151120

048-20151120   052-20151120

059-20151120   078-20151120 

086-20151120   117-20151120

126-20151120   141-20151120

146-20151120   155-20151120


                                             

     Mokslinė konferencija „Ant Upes tarp Vidukles ir Eržvilka“ akimirkos Simono Stanevičiaus sodyboje-muziejuje

DPP 0005

    DPP 0006

DPP 0007    DPP 0008

DPP 0009    DPP 0010

 _____________________________________________________________________

 MAIRONIO 150 -OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI


 Respublikinis festivalis „SIELŲ ŽYDĖJIMAS"

 dsc 0011dsc 0018dsc 0034

dsc 0006dsc 0065dsc 0048 

dsc 0051dsc 0053dsc 0069

dsc 0072DSC 0062dsc 0077
 


Kompaktinės plokštelės „ANT AUKURO ŠIRDĮ NEŠIAU"

dsc 0083dsc 0097dsc 0110

dsc 0107dsc 0109dsc 0098

dsc 0104dsc 0099dsc 0113


Miuziklas - šokio spektaklis „ŠEŠĖLIS. KURS BĖGA GRETA"

dsc 0143dsc 0120dsc 0124

dsc 0128dsc 0129dsc 0131


Marcelijaus ir Algirdo Martinaičių kūrybos vakaras

Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija"

DSC 0431DSC 0434DSC 0439

  DSC 0440DSC 0442


Regioninis folkloro festivalis „AŠ PADAINUOSIU DAINŲ DAINELĘ"

dsc 0253dsc 0265dsc 0260

dsc 0267dsc 0268dsc 0273

dsc 0278dsc 0280dsc 0284

dsc 0288dsc 0293dsc 0296 

 

  Edukacija

Print
Category: Uncategorised
Published Date
Written by Super User Hits: 9131

    

Edukacinės veiklos užduočių sąsiuvinis

Raseinių krašto istorijos muziejus išleido leidinuką „Edukacinės veiklos užduočių sąsiuvinis“. Šis leidinys skirtas edukacinei veiklai. Jame pateikiame muziejaus edukacinė programa, užduotys, nuotraukos iš įvairių užsiėmimų. Edukacinė muziejaus programa yra labai įvairiapusė ir plati. Ji apima krašto istoriją, dailę, etnokultūrą ir skirta įvairaus amžiaus grupėms: pradedant ikimokyklinių įstaigų auklėtiniais, pradinių klasių mokiniais ir baigiant vyresnėms klasėms. Edukacinė veikla yra sisteminga, pritaikyta prie mokyklų programų. Mokytojai ir mokiniai noriai dalyvauja programose, jų pageidavimu paruošėme užsiėmimus įvairesnėmis temomis, juos papildėme kūrybinio pobūdžio užduotimis.

 
 

Istorinės edukacijos programa „Sovietinis genocidas Raseinių krašte“:

Pirmoji sovietinė okupacija;

Generolo J. Žemaičio šeimos tragedija;

Raseinių kalėjimas Nr. 9 – sovietinio GULAG-o sistemos dalis;

Partizano diena... (Prisikėlimo apygardos vadavietės archeologinių radinių pagrindu);

„Išveža jau mumis. Sudiev, Lietuva“ (Tremties kelionės aprašymas).


Istorinės edukacijos programa pradinio, vidutinio ir vyresniojo amžiaus mokiniams:

„Raseinių rajono piliakalniai ir baltų šventvietės. Sakralinės ir memorialinės vietos“:

Molavėnų piliakalnių kompleksas;

Betygalos piliakalnių kompleksas;

Lyduvėnų piliakalnių kompleksas;

Raseinių, Šiluvos ir Tytuvėnų barokinės bažnyčios;

Simono Stanevičiaus gimtoji sodyba Kanopėnuose;

Poeto Maironio tėviškė – Pasandravio istorinis draustinis.


Istorinės edukacijos valandos:

Pinigai Lietuvoje;

Pirmasis pasaulinis karas. Dubysos mūšiai;

Konstitucija – valstybės pamatas;

Senieji Raseiniai;

Raseinių simboliai;

Raseinių žydų likimai; skirta Holokaustui;

Nepriklausomybės ženklai Raseinių krašte;

Žmogaus gyvenimas –lagamine.


Memorialinė edukacinė programa:

Laiko ženklai Broniaus Bernotaičio akvarelėje.

Maironio tėviškėje:

Šventieji, saugantys Maironio tėviškę;

Maironio vaikystės takais....

Simono Stanevičiaus sodyboje-muziejuje:

Kur AITVARAI gyvena...;

Šešios pasakos.


 Tradicinių amatų atgaivinimo programa mokiniams, šeimoms, įvairių socialinių grupių žmonėms:

Tradiciniai gaminiai - vilnos vėlimas;

Juostų audimas;

Lipdymas iš molio.


Edukacinės programos Betygalos muziejuje vidutinio ir vyresniojo amžiaus mokiniams, šeimoms:

Papročių tradicijos Betygalos krašte;

Geologinės veiklos pėdsakai Betygalos žemėje;

Betygalos praeitis, ateitis-Šeima muziejuje;

Muziejaus daiktų paslaptys.


Etninės edukacijos programa mokiniams, šeimoms, įvairių socialinių grupių žmonėms

 „Kai įkvepia tradicija“:

Senieji lietuvių verslai ir amatai;

Lino kančia;

Ženklai ir simboliai liaudies mene;

Senasis lietuvių apavas;

Paukštis senojoje kultūroje;

Duona lietuvių liaudies buityje, papročiuose;

Kalendorinės šventės;

Kiaušinių marginimas;

Raseinių krašto senosios sodybos;

Kryždirbystė Raseinių krašte.
 

Renginiai, parodos

Print
Category: Uncategorised
Published Date
Written by Super User Hits: 11327


 

2018 m. muziejaus renginiai  

Vasaris

Sausis


2017 m. muziejaus renginiai  

Gruodis Lapkritis Spalis Rugsėjis  Liepa Rugpjūtis

Birželis  Gegužė  Balandis   Kovas  Vasaris Sausis

  

  


sakrali 2017


 

Įgyvendintas projektas „1918–1940 m. muziejinių vertybių

restauravimas ir konservavimas“

Raseinių krašto istorijos muziejus 2017 m. įgyvendino tęstinį, didelės apimties muziejinių vertybių konservavimo ir restauravimo projektą „1918–1940 m. muziejinių vertybių restauravimas ir konservavimas“. Projekto metu atlikti technologiniai tyrimai, restauruoti ir konservuoti dokumentinio ir istorijos paveldo 106 eksponatai, užtikrintas jų išlikimas, tęstinumas ir sklaida. Technologinius tyrimus, restauravimo ir konservavimo darbus atliko aukščiausios kvalifikacinės kategorijos dokumentų restauratoriai. Restauruota ir konservuota iškilių Raseinių krašto žmonių, dirbusių valstybės labui fotografijos, leidiniai, atvirlaiškiai, atvirukai bei dokumentai su Raseinių krašto įstaigų antspaudais, oficialių asmenų parašais, signatūromis. Dalis eksponatų iš muziejuje kaupiamos Maironistikos kolekcijos – skirtingų leidimų Maironio kūriniai ir leidiniai apie Joną Mačiulį-Maironį, atvirukas su jo atvaizdu, fotografijos. Taip pat išskirtinės vertės eksponatai – vieni pirmųjų lietuviškų pašto ženklų – antspauduotų pašto ženklų lapai „Raseinių Apskričio pašto ženklas 15 k.“, spausdinti 1919 m. Kadušino spaustuvėje. Per 3 metus restauruotos muziejinės vertybės, ypač reikšmingos Raseinių krašto ir nacionalinio kultūros paveldo aspektu, atspindint 1918–1940 m. regiono kultūros indėlį valstybės raidai. Eksponatų vaizdai pateikti prieš restauravimą ir po restauravimo.

Muziejininkė Lina Vapsevičienė


GEK 16430


GEK 16959


GEK 17301


GEK 17925


GEK 18044


GEK 26710


GEK 26741


GEK 26750


GEK 29991


GEK 30195


GEK 30207Penktoji respublikinė tautodailės paroda-konkursas „Tu, jo numylėta Tėvynė!“

Raseinių rajono savivaldybė ir Raseinių krašto istorijos muziejus, saugodami ir puoselėdami Lietuvos dainiaus poeto Jono Mačiulio-Maironio atminimą, brandindami kultūros ir meninės raiškos tradicijas, surengė penktąją respublikinę tautodailės parodą-konkursą „Tu, jo numylėta Tėvynė!“, skirtą poeto Maironio 155-osioms gimimo metinėms. Ilgametės tradicijos vedami meninėmis priemonėmis įprasminti poeto Maironio atminimą sutiko 52 tautodailininkai. 158 tautodailininkų darbai eksponuoti Raseinių krašto istorijos muziejuje rugsėjo 11 – spalio 21 dienomis.

Ta proga organizuotas ir vaikų bei jaunimo piešinių konkursas „Lietuvos istorija Maironio kūryboje”, kuriame dalyvavo 30 jaunųjų dailininkų. Visi apdovanoti padėkomis ir specialiąja dovana – tautodailininkų paroda.

Parodos-konkurso tikslas – atskleisti vaizduojamosios dailės kalba poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtąsias vietas, gyvenimą, kūrybą ir asmenybę. Dėkojame vertinimo komisijai už įvertintus ir išrinktus geriausius autorius ir jų darbus. Vertinimo komisija išaiškino parodos-konkurso premijos laimėtoją, autorę tautodailininkę Rasą Slesoriūnienę, labiausiai savo kūryboje atspindėjusią konkurso temą.

Tautodailininkai Saulius Maziliauskas, Jonas Petronis, Miglė Saladžiutė, Alma Stugienė, Aldona Tunkūnienė, Genė Vaičikauskienė buvo apdovanoti specialiais prizais už tautodailės tradicijų tęstinumą, meniškumą, kokybišką techninį atlikimą, už žanro interpretaciją ir parodos-konkurso temos originalų atskleidimą.

Džiaugiamės, kad 40 dailės kūrinių (tapybos, grafikos ir karpinių meno) po parodos papildė Raseinių krašto istorijos muziejaus tautodailės kolekciją.

Baigiamojo renginio metu Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius pasveikino tautodailininkus, kaip tautos istorinės praeities, kultūros, tradicijų puoselėtojus.

Muziejuje skambėjo Raseinių meno mokyklos mokytojos metodininkės Astos Nikžentaitienės užburiantys fleitos garsai.

Nuoširdžiai dėkojame už įsteigtus prizus Raseinių rajono savivaldybei, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešajai bibliotekai, Raseinių meno mokyklai, R. Lapkausko IĮ „Servira“, UAB „Izora“, VšĮ RTVIC „Atrask Raseinius“.

Su Maironio žodžiais „Tu, jo numylėta Tėvynė!“ vis labiau pažinkime ir kurkime Lietuvą.

Dailininkė-muziejininkė Gintarė Norkienė

   


Muziejinės vertybės, atspindinčios 1918–1940 m. Raseinių regiono kultūros indėlį valstybės raidai

Raseinių krašto istorijos muziejus 2016 m. įgyvendino tęstinį, didelės apimties muziejinių vertybių konservavimo ir restauravimo projektą „1918–1940 m. eksponatų restauravimas ir konservavimas“. Projekto metu atlikti technologiniai tyrimai, restauruoti ir konservuoti dokumentinio ir istorijos paveldo 100 eksponatų, užtikrintas jų saugumas ir tęstinumas. Tai – Tarpukario metų unikalūs eksponatai: raseiniškių fotografų nuotraukos, dokumentai su Raseinių krašto įstaigų antspaudais ir oficialių asmenų parašais bei signatūromis. Dauguma dokumentų spausdinti Raseinių spaustuvėse. Dalis eksponatų į Lietuvą atsiųsti iš emigracijos. Originalių Raseinių krašto istorijos liudininkų-dokumentų ir fotografijų išliko nedaug, nes Antrojo pasaulinio karo metais buvo sugriauta 90 proc. Raseinių miesto.

2017 m. bus baigta šios apimties Istorijos rinkinio eksponatų tyrimo, restauravimo ir konservavimo programa. Per 3 metus bus restauruotos 264 muziejinės vertybės, ypač reikšmingos Raseinių krašto ir nacionalinio kultūros paveldo aspektu, atspindint 1918–1940 m. regiono kultūros indėlį valstybės raidai.

Restauruotais-konsevuotais spaudiniais ir fotografijomis papildyta nuolatinė ekspozicija „Raseinių kraštas-istorijos raida“. Restauruotų eksponatų skaitmeniniai vaizdai naudojami, istorinės edukacijos „Pasitinkant Valstybės Šimtmetį“ užsiėmimams, rengiant knygą-albumą „Laiko ir istorijos ženklai Raseinių krašte 1918-2018 m.“.

Muziejininkė Lina Vapsevičienė

 GEK 2317

GEK 4965

GEK 8329

GEK 8395

GEK 12138

GEK 12562

GEK 16702

GEK 16822

   

GEK 18010

GEK 18958

GEK 18962

GEK 19763

GEK 19765

GEK 19767

GEK 21278

GEK 21284

GEK 27048

GEK 27057

GEK 27058

PF 2236 tarnavo Raseiniuose

PF 2243

PF 2248

PF 2348

PF 2356 Zolino

PF 2375

PF 2377PF 2378

PF 2380

PF 3433

PF 6239

PF 6241

PF Sauliai Gincaiciu m-kla

sasiuvinis GEK 9772

savanoriai PF 4748