bandymas

Print
Category: Ekspozicijos
Published Date
Written by Muziejus Hits: 978

kazkas

Ekspozicijos: Keturių amžių biblioteka

Print
Category: Ekspozicijos
Published Date
Written by Super User Hits: 4667

   

Keturių amžių biblioteka – bibliofilo Kazio Grikšo palikimas

       Muziejus, vykdydamas misiją – kaupti, saugoti ir skleisti kultūros paveldą - visuomenei pristato bibliofilo Kazio Grikšo bibliotekos pagrindu sudarytą Keturių amžių biblioteką. Seniausia bibliotekos knyga yra XVII a. Šveicarijoje, Bazelyje išleistas hebrajų kalbos žodynas: Dictiones hebraicae. Basileae. M.D.C.XV. (1615 m.). Daugiausiai knygų išleistų - XX a.

      Kazys Grikšas (1923–2004) gimė Tickinuose (Klaipėdos r.). Baigė Endriejavo valsčiaus Pažvelsio pradžios mokyklą, po karo neakivaizdiniu būdu Klaipėdos žemės ūkio technikume įgijo agronomo specialybę, dirbo žemės ūkio ir valstybinių įstaigų tarnautoju. Ilgą laiką gyveno mūsų rajone, Žaiginyje. Nuo vaikystės pamėgęs knygas, rinko jas visą gyvenimą. Daugiausia jų surinko keliaudamas po Žemaitiją, mainydamas ir pirkdamas iš knygynų. Sukaupęs didžiulę ir labai įvairią biblioteką neužsidarė joje – savo patirtimi dalijosi ir bendradarbiavo su bibliotekomis, muziejais, mokyklomis. Domėjosi krašto istorija, knygnešiais, ką įdomaus sužinojęs spausdino rajono laikraštyje, skleisdamas surinktą informaciją. Svajojo asmeninės bibliotekos pagrindu Žaiginyje įkurti knygos istorijos muziejų.
     Bibliofilui mirus, kolekcijos likimu susirūpino šeima. Paveldėtojai pageidavo, kad knygos liktų Raseinių rajone, joms būtų skirta atskira patalpa, kurioje galėtų lankytis ir dirbti asmenys studijuojantys ir besidomintys senąja knyga bei kitais spausdintiniais šaltiniais.
    2008 metų pavasarį Raseinių krašto istorijos muziejus įsigijo bibliofilo Kazio Grikšo biblioteką,
kurią sudaro keliolika tūkstančių knygų.
      Dėl užsitęsusios muziejaus pastato renovacijos knygos keliavo iš vieno aukšto į kitą. Jas pernešant keletą kartų talkininkavo VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokiniai. Pagaliau apie 20 tūkstančių knygų, žurnalų ir laikraščių surado savo vietą vienoje iš III aukšto muziejaus salių.
      Keturių amžių biblioteka yra padalinta į dvi dalis. Vienoje jų - senos, retos, brangios knygos spausdintos Lietuvoje, Vakarų Europoje ir Amerikoje. Čia yra savilaidos knygelių, rašytų ranka ir daugintų spausdinimo mašinėle. Šioje dalyje gausu ikikarinės ir Antrojo pasaulinio karo metų periodikos, istorinių, teisės, ekonomikos, to meto politinės, religinės ir grožinės literatūros.
      Dešimteriopai gausesnė yra antroji bibliotekos dalis - spaudiniai nuo 1945 m. iki šių dienų. Besidomintys knygotyra, kalbotyra, kraštotyra ir istorija, filosofija, politika, menais, gamtos ir tiksliaisiais mokslais tikrai ras retų leidinių. Gausų grožinės literatūros rinkinį sudaro lietuvių, rusų ir kitų užsienio šalių rašytojų kūriniai, klasikų raštai. Yra knygų rusų, lenkų, vokiečių, lotynų kalbomis, skaitlingas žodynų rinkinys.


   bibliotekap1070490p1070488

 


    

Ekspozicija Raseiniu krastas istorijos raida

Print
Category: Ekspozicijos
Published Date
Written by Super User Hits: 5099

Raseinių kraštas – istorijos raida

Raseiniai, senas miestas pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas 1253 m. XIX a. - didžiausias miestas po Kauno, turėjęs 12 tūkstančių gyventojų. Raseiniai, neturėdami nei geležinkelio, nei svarbesnio per jį ėjusio plento, pradėjo smukti ir mažėti – prieš Pirmąjį pasaulinį karą teturėjo 6 tūkstančius gyventojų. Miesto plotas didelis, bet namai mediniai seni ir žemi. Raseinių miesto raidą atspindi Raseinių miesto planas, pirmosios miesto nuotraukos.

Raseinių krašto bajorai aktyviai dalyvavo krašto politiniame, ekonominiame ir visuomenės gyvenime, kovojo prieš Rusijos valdžią. XIX a.-XX a. pr. Raseinių krašto dvarų kultūrą atspindi interjero detalės, indai, juvelyriniai dirbiniai, o XIX a. sukilimų istoriją - sukilimų dalyvių portretai, ginklai, spauda, asmeniniai daiktai. Ekspoziciją papildo unikalūs eksponatai iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių: katorgininko grandinė, sukilėlio - tremtinio tabakinė, spausdinimo prietaisas, medalis už 1863 metų sukilimo numalšinimą. Įvairiapusę asmenybę pristato aušrininko-knygnešio, 1863 metų sukilimo dalyvio Juozapo Miliausko-Miglovaros portretas. Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį, Tautinį atgimimą, knygnešystę iliustruoja žinomiausių Raseinių krašto knygnešių nuotraukos, knygos, jų asmeniniai daiktai, draudžiamieji periodiniai leidiniai „Aušra“ ir „Varpas“. Pirmas legalus lietuviškas periodinis leidinys „Lietuvių laikraštis“ ekspozicijoje užima ypatingą vietą. Laikraštis buvo leidžiamas Peterburge, jame bendradarbiavo iškilūs kraštiečiai poetas J. Mačiulis Maironis, publicistas M. Davainis – Silvestraitis ir kt.


DSC 0300


DSC 0301


Pirmojo pasaulinio karo metu didesni susirėmimai vyko 8 kilometrai nuo Raseinių, prie garsiosios Dubysos krantų, todėl miestas praktiškai liko nepaliestas. Tarp eksponatų, skirtų I pasauliniam karui, įdomiausias – medinio Lyduvėnų tilto maketas, pagamintas Atskirojo geležinkelių bataliono mokomosios kuopos karių XX a. 3-deš.

1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktu Lietuva tapo nepriklausoma valstybe. Šį laikotarpį atspindi Lietuvos trispalvė, Laikinoji ir 1922 m. konstitucijos, plakatas su himno žodžiais. Nemažai medžiagos pateikta apie 1918–1920 metų kovas dėl Lietuvos nepriklausomybės, Raseinių krašto kariuomenės kūrėjus savanorius, karių gyvenimą tarpukario metais.

            Raseinių savivaldos kūrimosi pradžią ir tolesnę raidą iliustruoja: „Raseinių apskričio pašto ženklas 15 kapeikų“, dokumentai su Miesto komiteto prezidento Viktoro Kuraičio parašais, žymiausių to meto kraštiečių – archeologo, dailininko Tado Daugirdo, generolų Petro Šniukštos, Stasio Dirmanto, ketvirtojo ministrų kabineto ministro pirmininko Mykolo Sleževičiaus – fotografijos. Išskirtinę vietą ekspozicijoje užima Raseinių miesto herbas (iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių), XX a. pirmoje pusėje sukurtas pagal Tado Daugirdo projektą. Autentiški eksponatai atspindi XX a. pr. Kooperatinio mokytojų knygyno ir kooperatyvo „Dubysa“ parduotuvių interjerus. Raseinių mieste gyvenusių ir dirbusių fotografų nuotraukos, leidiniai, dokumentai, ženkleliai, ordinai ir medaliai pristato politinę, ekonominę ir kultūrinę 1918-1940 metų raidą Raseinių krašte.

           P1150254

Ekspozicijos: Valero Kuzo lipdiniai

Print
Category: Ekspozicijos
Published Date
Written by Super User Hits: 4747


     

Valero Kuzo molinė enciklopedija                 

       Ekspozicija - ,,Valero Kuzo - molinė enciklopedija‘‘ lankytojus nustebins įdomiais eksponatais. Tai lipdinių iš molio kolekcija, 377 vienetai molinių paukštelių, žvėrelių ir gyvulėlių nulipdytų savamokslio kūrėjo Valero Kuzo. Šie darbai - unikalūs liaudiškąja kūrybos idėja, atlikimo technika, medžiaga. Išskirtinę vietą tarp visų Valero Kuzo lipdinių užima paukščiai. Jie sudaro gausiausią, bei įdomiausią kolekcijos dalį. Meistro gyvenimas praleistas pamiškėje, nuo mažens girdimi paukščių balsai, jų pažinimas lėmė, kad Valeras Kuzas sugebėjo lipdyti labai nuoširdžiai ir tikroviškai - taip, kaip jis matė, suprato ir jautė. Kūryboje remtasi asmeniniu patyrimu, nuojauta. Todėl taip tiksliai lipdiniuose atkartota gyvūnų forma, proporcija, spalvos. Lipdinių kolekcija – tarsi molinė enciklopedija. Mes, muziejininkai, džiaugiamės vieninteliai Lietuvoje eksponuojantys unikalius liaudies meno kūrinius. Šiuolaikinės technologijos – jutimininis ekranas, leis kiekvienam individualiai lankyti molinę paukščių enciklopediją.   

  Salės fragmentas

                         

                             Salės fragmentas


  Salės fragmentas


                 

        Ekspozicijoje naudota:

        Vitalijaus Judicko fotografija


  Salės fragmentas


         Ekspozicijoje naudota:

         Sauliaus Danilevičiaus fotografija


Ekspozicija Sakralinis menas

Print
Category: Ekspozicijos
Published Date
Written by Super User Hits: 4784

Ekspozicija - Sakralinis menas

Sakralinio meno ekspozicija skirta Žemaičių krikšto 600 metų ir Žemaičių vyskupystės įkūrimo jubiliejaus paminėjimui ir garsinimui. Dalis ekspozicijos skirta bažnytinio meno pristatymui, šiuo metu liturgijoje nebenaudojamai atributikai. Čia eksponuojamos sakralinės vertybės iš Šiluvos, Ugionių, Viduklės, Raseinių ir kt. bažnyčių. Kitoje ekspozicijos dalyje – lietuvių liaudies sakralinis menas: koplytstulpiai, koplytėlės, kryželiai, šventųjų skulptūrėlės. Šie darbai iš mūsų krašto žmonių gyvenamosios aplinkos: medinių trobų, kiemų ir pakelių. Vienetiniai dievdirbių kūriniai atskleidžia meistro talentą bei kūrybiškumą, tradicijų tęstinumą, intencijas ir apeigas.

P1150243