Ekspozicijos: Keturių amžių biblioteka

Print
Category: Ekspozicijos
Published Date
Written by Super User Hits: 4670

   

Keturių amžių biblioteka – bibliofilo Kazio Grikšo palikimas

       Muziejus, vykdydamas misiją – kaupti, saugoti ir skleisti kultūros paveldą - visuomenei pristato bibliofilo Kazio Grikšo bibliotekos pagrindu sudarytą Keturių amžių biblioteką. Seniausia bibliotekos knyga yra XVII a. Šveicarijoje, Bazelyje išleistas hebrajų kalbos žodynas: Dictiones hebraicae. Basileae. M.D.C.XV. (1615 m.). Daugiausiai knygų išleistų - XX a.

      Kazys Grikšas (1923–2004) gimė Tickinuose (Klaipėdos r.). Baigė Endriejavo valsčiaus Pažvelsio pradžios mokyklą, po karo neakivaizdiniu būdu Klaipėdos žemės ūkio technikume įgijo agronomo specialybę, dirbo žemės ūkio ir valstybinių įstaigų tarnautoju. Ilgą laiką gyveno mūsų rajone, Žaiginyje. Nuo vaikystės pamėgęs knygas, rinko jas visą gyvenimą. Daugiausia jų surinko keliaudamas po Žemaitiją, mainydamas ir pirkdamas iš knygynų. Sukaupęs didžiulę ir labai įvairią biblioteką neužsidarė joje – savo patirtimi dalijosi ir bendradarbiavo su bibliotekomis, muziejais, mokyklomis. Domėjosi krašto istorija, knygnešiais, ką įdomaus sužinojęs spausdino rajono laikraštyje, skleisdamas surinktą informaciją. Svajojo asmeninės bibliotekos pagrindu Žaiginyje įkurti knygos istorijos muziejų.
     Bibliofilui mirus, kolekcijos likimu susirūpino šeima. Paveldėtojai pageidavo, kad knygos liktų Raseinių rajone, joms būtų skirta atskira patalpa, kurioje galėtų lankytis ir dirbti asmenys studijuojantys ir besidomintys senąja knyga bei kitais spausdintiniais šaltiniais.
    2008 metų pavasarį Raseinių krašto istorijos muziejus įsigijo bibliofilo Kazio Grikšo biblioteką,
kurią sudaro keliolika tūkstančių knygų.
      Dėl užsitęsusios muziejaus pastato renovacijos knygos keliavo iš vieno aukšto į kitą. Jas pernešant keletą kartų talkininkavo VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokiniai. Pagaliau apie 20 tūkstančių knygų, žurnalų ir laikraščių surado savo vietą vienoje iš III aukšto muziejaus salių.
      Keturių amžių biblioteka yra padalinta į dvi dalis. Vienoje jų - senos, retos, brangios knygos spausdintos Lietuvoje, Vakarų Europoje ir Amerikoje. Čia yra savilaidos knygelių, rašytų ranka ir daugintų spausdinimo mašinėle. Šioje dalyje gausu ikikarinės ir Antrojo pasaulinio karo metų periodikos, istorinių, teisės, ekonomikos, to meto politinės, religinės ir grožinės literatūros.
      Dešimteriopai gausesnė yra antroji bibliotekos dalis - spaudiniai nuo 1945 m. iki šių dienų. Besidomintys knygotyra, kalbotyra, kraštotyra ir istorija, filosofija, politika, menais, gamtos ir tiksliaisiais mokslais tikrai ras retų leidinių. Gausų grožinės literatūros rinkinį sudaro lietuvių, rusų ir kitų užsienio šalių rašytojų kūriniai, klasikų raštai. Yra knygų rusų, lenkų, vokiečių, lotynų kalbomis, skaitlingas žodynų rinkinys.


   bibliotekap1070490p1070488